مطالعه آنالیز شاخه‌ای پایداری دینامیکی ولتاژ درسیستم قدرت

نویسندگان

چکیده

  مطالعه آنالیز شاخه‌ای پایداری دینامیکی ولتاژ درسیستم قدرت     نیما امجدی1،*، محمدرضا انصاری شهرضا2       اطلاعات مقاله     چکیده   دریافت مقاله: بهمن 1387   پذیرش مقاله: خرداد 1388     فروپاشی ولتاژ، یک پدیده طبیعتا غیرخطی می ‌ باشد و لذا برای مطالعه آن به روش‌های آنالیز غیرخطی نیازمند می‌باشیم. تئوری شاخه‌ای راهی مناسب برای مطالعه فروپاشی ولتاژ و راه‌های اجتناب از آن می ‌ باشد. درسیستم قدرت ممکن است، 3 نقطه شاخه‌ای Hopf ، Saddle–Node و نقطه شاخه‌ای Singularity induced اتفاق بیفتد. این 3 نقطه محدوده پایداری سیستم قدرت را مشخص می‏نمایند و پس از گذشتن یک نقطه تعادل از این محدوده، سیستم قدرت پایداری‌اش را از دست می‌دهد. در این مقاله آنالیز شاخه ‌ ای پایداری ولتاژ مورد توجه قرارگرفته است. همچنین رفتار مقادیر ویژه سیستم قدرت در نزدیکی نقاط شاخه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این مقاله مقادیر ویژه سیستم هم ماتریس ژاکوبین کاهش یافته و هم غیرکاهش یافته مورد توجه قرارگرفته و نتایج این دو با همدیگر مقایسه گردیده است. نرم افزار مورد استفاده در این مقاله MATLAB می‌باشد.     واژگان کلیدی:   فروپاشی ولتاژ   پایداری ولتاژ   آنالیز شاخه‌ای   ماتریس ژاکوبین کاهش یافته   ماتریس ژاکوبین غیرکاهش یافته  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF BIFURCATION ANALYSIS FOR DYNAMIC VOLTAGE STABILITY IN POWER SYSTEM

چکیده [English]

  N . Amjady1, * , M . R . Ansari Shahreza2     1 . Professor , Electrical & Computer Engineering Faculty , Semnan University , Semnan, Iran   2 . M . Sc. Student , Electrical & Computer Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran   * Corresponding Author: namjadi@semnan.ac.ir     Abstract   Voltage collapse is an inherently nonlinear phenomenon and it is suitable to use nonlinear analysis techniques such as bifurcation theory to study voltage collapse and to devise ways of avoiding it. For a power system, there are three different kinds of bifurcation points: the singularity induced bifurcation, saddle-node and hopf bifurcation.These three bifurcation sets are the boundary of the feasible region of the power system stability. When one equilibrium point passes through the boundary, the system will lose its stability. This paper focuses on bifurcation analysis for dynamic voltage stability. It also studies the eigenvalues behavior of the power system close to bifurcation points. This paper considers both unreduced Jacobian matrix eigenvalues and reduced ones, and it compares their results, too. MATLAB software has been used in this paper.     Keywords: Voltage C ollapse, Voltage S tability, Bifurcation A nalysis, Unreduced Jacobian M atrix, Reduced Jacobian M atrix

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voltage Collapse، Voltage Stability، Bifurcation Analysis،
  • Unreduced Jacobian Matrix، Reduced Jacobian Matrix