میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

نویسندگان

چکیده

امروزه با اندازه‏گیری پاسخ سازه‏هایی نظیر پل‏ها، برج‏ها و ساختمان‏ها که امکان تحریک و یا اندازه‏گیری نیروهای وارد به آن‏ها وجود ندارد، می‏توان خصوصیات دینامیکی آن‏ها را شناسایی کرد. بدلیل اندازه‏گیری پاسخ سازه، این روش‏ها با عنوان آنالیز مودال فقط پاسخ یا آنالیز مودال محیطی شناخته می‏شوند. یکی از مشکلات مهم این روش‏ها، میزان نبودن شکل مودهای حاصل از آنالیز است. شکل مودهای میزان شده برای اجرای تکنیک‏هایی مانند تشخیص خرابی و یا بروز رسانی مدل مورد نیاز می‏باشند. در این مقاله با استفاده از آنالیز حساسیت، راهکارهایی برای افزایش دقت میزان‏سازی شکل مودها ارائه شده است. در اینجا از روش تغییر جرم برای میزان‏سازی استفاده شده است. به منظور بررسی پارامترهای موثر در دقت میزان‏سازی، از مدل اجزاء محدود یک ساختمان ده طبقه استفاده شده است. بسامدهای طبیعی و شکل مودهای نامیزان به کمک روش تجزیه بسامدی، محاسبه شده‏اند. در ادامه شکل مودها، به روش تغییر جرم میزان شده‏اند و حساسیت نتایج نسبت به میزان تغییر جرم، مکان جرم، تعداد جرم و تعداد شکل مودها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‏دهند به منظور افزایش دقت باید ابتدا میزان تغییر جرم با سعی و خطا بر روی مدل اجزاء محدود به دست آید و سپس به منظور کاهش خطا، جرم در تمام نقاط سازه پخش شود. همچنین برای میزان‏سازی از رابطه‏ای استفاده شود، که خطای کمتری را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SCALING OF OPERATIONAL MODE SHAPES USING SENSITIVITY ANALYSIS

نویسندگان [English]

  • Khatibi
  • Ashory
  • Albooyeh
چکیده [English]

Recently, identification of dynamic properties of structures such as bridges, towers and building, which are not easy to excite, is possible by measuring only the output responses. Due to measuring only the responses when the structure is excited only by ambient or operational forces, these methods are referred as output-only modal analysis or operational modal analysis (OMA). One drawback of OMA is that the mode shapes are not scaled. However the scaled mode shapes are required for some important applications such as damage detection or model updating. In this paper, a procedure is proposed for precise scaling of the operational mode shapes. The method is based on the sensitivity analysis of the effective parameters in the accuracy of scaling. The finite element model of a ten storey building is used to present the capability of the method. The natural frequencies and unscaled mode shapes have been estimated using FDD method and the mass change method is applied for scaling the mode shapes. The sensitivity of the results to the amount, location and the number of added masses and the number of modes under investigation have been evaluated. It is shown that the amount of added masses can be estimated by try and error of the FE model of structure and the masses should be distributed all over the structure to decrease the scaling error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambient Vibration Analysis
  • Frequency Domain Decomposition Method
  • Scaling
  • Mode shape
  • Mass Change