آنالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه‏های برون شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر

نویسندگان

چکیده

امروزه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران با توجه به رشد جمعیت و گسترش حمل و نقل و افزایش تقاضا روز به روز بر تعداد خودروها و سفرها افزوده می‏شود. این امر مشکلات عدیده‏ای از جمله افزایش غیر قابل قبول زمان سفرها و درصد زیاد تصادفات را به دنبال دارد. بنابراین بررسی حجم ترافیک و نرخ جریان عبوری از مسیر و تحلیل ظرفیت آن به منظور گسترش و بهبود شبکه راه‏ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله جریان ترافیک عبوری بزرگراه گرمسار- سمنان به عنوان مطالعه موردی با استفاده از شبیه‏سازی با نرم‏افزار CORSIM مورد تحلیل و بررسی قرار می‏گیرد. سپس با تغییر در عوامل هندسی محور تغییرات نرخ جریان، چگالی و سرعت ترافیک عبوری مورد آنالیز قرار می‏گیرد. این محور از مسیرهای مهم کشور در جابجایی کالا و مسافر و جزئی از مسیر ارتباطی غرب به شرق می‏باشد. نرم‏افزار CORSIM یک نرم‏افزار شبیه ساز ریزنگر در علم مهندسی ترافیک است که قدرت بالایی در تحلیل و بررسی شبکه راه‏ها دارد. استفاده از این نرم‏افزار در کشور ما به علت عدم آشنایی محدود بوده و در مورد شبکه‏ های بزرگراهی برون شهری تا به امروز مورد استفاده قرار نگرفته است. اطلاعات هندسی و ترافیکی محور مورد مطالعه از طریق بررسی میدانی و آمارگیری بدست آمده است. بزرگراه به دفعات مورد پیمایش قرار گرفته است تا اطلاعات از دقت کافی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF SENSITIVENESS OF CURRENT TRAFFIC IN URBAN HIGHWAY IN PROPORTION OF GEOMETRIC MATTERS OF RACE

نویسندگان [English]

  • Shafabakhsh
  • Shafabakhsh
  • Shahhosseini
چکیده [English]

Today, in Third-world countries such as Iran tendency the population growth and width of transportation and high rank of needed increase the number of cars and travels, that thi is increasing of the unreasonable of travel time and high rate of accidents. So the expection the density of passing traffic for a street and capacity analysis to extence and improvement of road network is too important. In this essay, we inspect truly the passing traffic of highway between Semnan-Garmsar simulating CORSIM software. Then with changeable geometric matters we analyse the changes of the density of passing traffic and the race of passing traffic. This highway is one of the important roadway in our country for transferring passengers and stuffs and is apart of road connectivity between west-east. CORSIM is a through going simulated software in science traffic engineering, which has the high capability in analysis of road network. As a result of lacking acquaince with this software, its used is limited in our country and until now it is uselessness about urban highway network. Geometritic and traffic information was received through real observation so that they have great accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulating
  • Traffic Density
  • Urban Highway
  • Geometric Matters
  • Capacity Analysis