بهینه ‏سازی تخصیص منابع به فعالیت‏ های پروژه با استفاده از مدل دیاگرام منابع بحرانی

نویسندگان

چکیده

در فرایند برنامه ‏ریزی و کنترل بهینه و موثر جهت مدیریت و رهبری یک پروژه همواره باید دقت نمود که به تمامی ابعاد پروژه توجه کافی مبذول گردد. شیوه‏ های مرسوم برنامه‏ ریزی و کنترل پروژه مانند CPM، PERT و سایر تکنیک‏هایی از این قبیل، معمولا روش‏ هایی هستند که بر مبنای نامحدود بودن منابع در پروژه به کنترل زمان انجام فعالیت ‏های پروژه پرداخته و شبکه‏ های ایجاد شده بر مبنای تئوری حاصل از این روش ‏ها، غالبا به بهینه سازی زمان انجام این فعالیت‏ ها می پردازند. بنابراین در این نوع روش‏ ها، این احتمال وجود دارد که در طول اجرای پروژه در مقاطعی از زمان، سطح نیاز به یک منبع یا یکسری از منابع بطور قابل توجهی از سطح دسترسی آن بالاتر و یا پایین‏تر بوده و پروژه دارای نوسانات زیادی در امر تخصیص منابع به فعالیت‏ها باشد و چنین چالشی با توجه محدود بودن منابع در پروژه به موازنه منفی زمان و هزینه پرداخته و آن را به پروژه ای غیر اقتصادی و یا توام با تاخیرات چشمگیر و غیر قابل جبران تبدیل می‏نماید. این مقاله بیانگر مدلی جهت کنترل و بهینه سازی تخصیص منابع به فعالیت‏ های پروژه می ‏باشد. این مدل، که در واقع تعمیمی از تکنیک‏ های CPM وPERT با رویکرد تخصیص بهینه منابع در راستای کنترل زمان‏بندی استفاده از منابع محدود پروژه است، موجب توزیع موثر و متناسب منابع به فعالیت ‏ها در سطوح مختلف پروژه گردیده و با ممانعت از همزمانی غیر ضروری استفاده چند فعالیت از یک منبع به کاهش نوسانات تخصیص منابع و ایجاد سطح دسترسی متعادل فعالیت‏ ها به منابع در طول اجرای پروژه می‏ پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPTIMIZING THE RESOURCE ALLOCATION OF PROJECT ACTIVITIES USING CRD METHOD

نویسندگان [English]

  • Naderpour
  • Mofid
چکیده [English]

In the process of effective and optimized planning and control, in order to manage the project, it is necessary to consider all the project aspects. Common techniques of project scheduling and control such as CPM and PERT assume unlimited resource availability in project network analysis Developed networks due to theory derived of this techniques are networks that deal with time optimization of the activities. Consequently in this schedule and control methods, it is possible that during the project performance in some time periods, requirement to one or more resources is higher than the availability level or include more resource fluctuations. It can finally convert the project into an uneconomical project by a negative time and cost trade off or cause considerable deliveries in project performance time. This paper presents a technical method for controlling and optimizing resource allocation to project activities This technique as an extension to the basic CPM and PERT approach presents a simple method for controlling the project schedule of resource allocation by considering their constraints and causes the optimized and efficient distribution of tasks to project levels Finally by avoiding the simultaneous unnecessary use of several activates of a critical resource and by generating efficient levels of resource availability, it optimizes the project approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Control
  • Resource Allocation
  • Project Levels
  • Unlimited Resources
  • Levels of Resource Availability