بررسی اثرات سیکل شهری بر روی میزان مصرف سوخت خودرو

نویسندگان

چکیده

با توجه به قوانین محدود کننده آلودگی و مصرف سوخت خودروها، تحقیقات وسیعی برای کاهش این دو مورد انجام شده است. این مقادیرعلاوه بر مشخصات خودرو به نحوه رانندگی در شهرها نیز بستگی دارد، که آن را با سیکلهای شهری بیان می‏کنند. بررسی اثر مشخصات این سیکل با نتایج تجربی صحیح بسیار مشکل است. بدین لحاظ الگوریتمی ارائه می‏گردد، که با معلوم بودن نتایج آزمایش موتور بر روی دینامومتر و مشخصات خودرو، میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروها را در سیکل‏های استاندارد تخمین می‏زند. این الگوریتم در چهار چوب یک برنامه به زبان Matlab ارائه می‏شود، که پس از تأیید نتایج برنامه، با مقایسه آن با نتایج تجربی صحیح، برای بررسی اثرات سیکل که شامل تغییر در مدت زمان و مقدار شتابگیری، مدت زمان سرعت ثابت، مقدار سرعت تعویض دنده و مدت زمان توقف خودرو در سیکل شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF CITY CYCLE EFFECTS ON FUEL CONSUMPTION AMOUNT

نویسندگان [English]

  • Saadat Fumane
  • Amin Beidokhti
چکیده [English]

According to the restrictive rules of pollution and vehicles' fuel consumption, extensive researches have been done for reduction them. These parameters not only depend on vehicle's characteristics, but also depend on driving in cities. These parameters are explained by driving city cycles. It is too difficult to obtain the results of cycle in experiment. So we innovate a new algorithm which estimates fuel consumption and pollution amount in standard cycles, having vehicle's characteristics and engine test results on dynamometer. A program was developed in MATLAB. Results of program for a typical vehicle has been compared and confirmed with experimental data and then we studied the effects of cycle that contains changing in accelerating duration, amount of accelerating speed, gear changing speed and duration of stopping vehicle in city cycle on fuel consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicles Fuel Consumption
  • Driving Standard Cycles
  • Vehicles Pollution
  • Engine Test Result