بررسی تحلیلی و عددی تأثیر مقاوم سازی مخازن CNG نوع 2 به کمک فرایند سیم‏ پیچی

نویسندگان

چکیده

در تقویت مخازن تحت فشار همواره سعی بر افزایش مقاومت مخزن در مقابل کاهش وزن آن بوده است. بدین منظور، روش سیم پیچی از روش های مؤثر جهت افزایش نسبت استحکام به وزن مخازن با ایجاد تنش پسماند منفی در جداره می باشد که سبب افزایش ایمنی نیز می گردد. هدف این مقاله، بررسی تحلیلی و عددی تأثیر مقاوم سازی مخازن جدار نازک CNG نوع 2 با استفاده از عملیات سیم پیچی می باشد. در این مقاله، ابتدا اهمیت و اصول روش سیم پیچی ذکر می گردد. سپس با استفاده از حل تحلیلی، بیشترین فشار داخلی ممکن برای تسلیم همزمان یک نمونه مخزن CNG و سیم پیچ آن برای 1 تا 5 لایه سیم پیچی بر اساس معیار ترسکا به دست آورده می شود. بعد از آن، مسئله به کمک نرم افزار المان محدود شبیه سازی و تحلیل شده و در انتها نتایج با حل تحلیلی مقایسه می گردد. نتایج نشان دهنده آن است که در تقویت مخازن آلومینیومی به کمک 5 لایه سیم پیچی، می توان نسبت حداکثر فشار به وزن را در مقایسه با مخازن تمام فلزی تا میزان 3/55% افزایش داد. همچنین، حداکثر خطای موجود در این حالت بین نتایج تحلیلی و عددی در حدود 3% می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYTICAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF WIRE-WINDING PROCESS EFFECT IN REINFORCEMENT OF CNG VESSELS TYPE II

نویسندگان [English]

  • Sedighi
  • Samipour
  • Jabbari
چکیده [English]

Increase of strength to weight ratio is one of the main aims in pressure vessel reinforcement. Wire-winding is a safe technique which can be used to reinforce pressure vessels by introducing compression prestress. The purpose of this paper is analytical and numerical investigation of reinforcement effect on CNG vessels by using wire-winding technique. This process increases working pressure to weight ratio in aluminum vessels wound by steel wire in comparison to full-steel vessels. In this work, first, the wire-winding method was explained. Next, by considering synchronic yield in the CNG vessel and number of wire layers, maximum internal pressure is calculated. For this purpose, an analytical solution based on Tresca yield criteria is used. Then, the problem is simulated by finite element software. Finally, the obtained results are compared with the analytical results. It is shown that in reinforcement of aluminum vessel by winding five layers, the maximum ratio of working pressure to weight can increase 55% in comparison with full-steel vessels. Also, maximum error between analytical and numerical results was about 3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wire-winding
  • CNG vessel
  • Vessel reinforcement
  • Stress analysis