بررسی تأثیر طبقه انتقالی بر رفتار ساختمان های ترکیبی در ارتفاع

نویسندگان

چکیده

ساختمان های ترکیبی که دارای دو سیستم متفاوت سازه ای در ارتفاع می باشند، رفتار لرزه ای مناسبی ندارند. ساختمان های شامل سازه بتن آرمه در طبقات پایین و سازه فولادی در طبقات بالا، نمونه ای از این سازه های ترکیبی در ارتفاع می باشند و ممکن است تحت بارگذاری زلزله، سازه فلزی فوقانی روی بخش بتنی تحتانی بلغزد. در این مقاله، رفتار خطی و غیر خطی ساختمان های 5، 10 و 15 طبقه شامل قاب بتن آرمه با دیوار برشی در طبقات پایین و قاب فولادی با بادبند در طبقات بالا بررسی می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با اجرای طبقه انتقالی در حد فاصل دو بخش فولادی و بتنی، رفتار لرزه ای این سازه ها بهبود می یابد. طبقه انتقالی، یک طبقه مرکب (بتنی- فولادی) است و شامل ستون های ترکیبی، دیوارهای برشی و بادبندهای فولادی می باشد. تعداد این طبقات انتقالی به ارتفاع ساختمان و میزان بارهای وارده، بستگی دارد. محل بهینه این طبقه، در یک سوم فوقانی ارتفاع ساختمان ترکیبی است. علاوه بر آن، با اجرای طبقه انتقالی در سازه های ترکیبی، نیروهای محوری و برشی در محل اتصال دو سازه کاهش می یابند و شکل پذیری این ساختمان ها افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF TRANSITION STORY EFFECT ON BEHAVIOR OF VERTICALLY HYBRID BUILDINGS

نویسندگان [English]

  • Hemmati
  • Ali Kheyroddin
چکیده [English]

Hybrid buildings, which consist of two different structural systems in height, don’t show good seismic response. Use of reinforced concrete (RC) frames for lower stories and steel frames for upper stories is an example of hybrid buildings and under the earthquake loads, steel frames may slip on lower concrete parts. In this paper, linear and nonlinear behavior of 5, 10 and 15 story buildings that have RC frames with shear walls in lower stories and steel frames with bracings in upper stories is investigated. Analytical results show that using transition story between two different parts of hybrid structures improves the seismic behavior of these buildings. Transition story, which is located in the transition level, is a composite (steel-concrete) story with composite columns, shear walls and steel bracings. Number of these transition stories is dependent on the height of the building and applied loads. The best position of this story is at one-third of the height of hybrid building from top. Moreover, with using transition story in hybrid structures, axial and shear forces at transition level decrease and ductility increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear behavior
  • Nonlinear behavior
  • Hybrid buildings
  • Transition story
  • Plastic Hinge