ارائه سیستم ترمز الکترومغناطیسی ضدقفل (EMABS) و مقایسه عملکردی آن با سیستم ترمز ضدقفل (ABS)

نویسنده

چکیده

سیستم ترمز ضدقفل (ABS) یکی از مهمترین امکاناتی است که در ایمنی خودروها اثرگذار می باشد و به همین دلیل تلاش های بسیار زیادی به منظور طراحی و ارتقاء این سیستم صورت پذیرفته است. اساس کار کلیه سیستم های پیشین بر مبنای تغییر حجم روغن بوده و اندازه نیروی ترمزی اعمال شده به کفشک ها از این طریق کنترل می گردد. در این مقاله، مفاهیم و اصول سیستم ترمز الکترومغناطیسی ضدقفل (EMABS) معرفی شده و مزایای آن نسبت به سایر سیستم ها بیان گردیده است. طرح ترمز الکترومغناطیسی ضد قفل حاصل جاذبه الکترومغناطیسی یک نوع آهنرباست که اصطلاحاً رله جذبی نامیده می شود و اصل اساسی این نوع سیستم ترمزی را به همراه مکانیزم های مکانیکی تشکیل می دهد. در سیستم EMABS از این رله جذبی به عنوان یک سیستم کمکی به منظور ضدقفل کردن ترمز استفاده گردیده است. در این مقاله، اثر تأخیر زمانی سیستم های ضدقفل بر عملکرد فرایند ترمزی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از توابع مختلف تأخیر زمانی در سیستم های ABS و EMASB با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTRODUCTION OF AN ELECTROMAGNETIC ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (EMBAS) AND COMPARISON OF ITS OPERATION WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

نویسنده [English]

  • Hosseini
چکیده [English]

Anti-lock braking system (ABS) is an automobile safety system that allows the wheels on a motor vehicle to maintain tractive contact with the road surface according to driver inputs. It is reported that this system can be considered as one of the most important options in vehicle safety and consequently, concentration upon this system can be extremely useful. In conventional anti-lock braking systems, the braking force is generated by hydraulic pressure and then is applied to the driven wheels through hydraulic circuits. Whereas, the fundamental of braking force generation in EMABS is thoroughly different. In this paper, basic concepts of electromagnetic anti-lock braking system are introduced and some of its important advantages in comparison with conventional anti-lock braking systems are presented. In EMABS, a portion of braking force is generated by using an electromagnetic relay and is transmitted into braking shoes through hydraulic circuits. It should be noted that the initial pressure of braking force in EMABS is also generated by a hydraulic booster and it causes the locking of driven wheels. Afterward, the performance of electromagnetic anti-lock system will be started and the locked wheel will be released.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic anti-lock braking system
  • Electromagnetic relay
  • Vibration damper
  • Electronic control unit