ضریب رفتار قاب های دوگانه فولادی با مهاربندهای هم محور بزرگ مقیاس

نویسندگان

چکیده

امروزه مهاربندهای بزرگ مقیاس که به طور هم‌زمان اتصال چند طبقه و چند دهانه از یک قاب را به یکدیگر ممکن می‌سازند، در بهبود رفتار ساختمان‌ها تحت اثر زلزله‌های شدید نقش موثری را ایفا می‌کنند. با‌توجه به این موضوع شناخت عملکرد قاب‌های مجهز شده با این نوع از سیستم‌ها حائز اهمیت است. در این مقاله رفتار لرزه‌ای قاب‌های دوگانه فولادی با مهاربندهای هم‌محور بزرگ مقیاس در سطح شکل‌پذیری ویژه مورد ارزیابی قرارگرفته و ضریب رفتار ناشی از شکل‌پذیری و اضافه‌مقاومت این نوع از سیستم‌های سازه‌ای محاسبه شده‌است. برای این منظور، اثر ارتفاع ساختمان بر ضریب رفتار با استفاده از تحلیل‌های استاتیکی پوش‌آور، دینامیکی فزاینده غیرخطی و دینامیکی خطی، بر روی مدل ساختمان‌هایی با تعداد طبقات مختلف که به مهاربندی ضربدری بزرگ مقیاس مجهز شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیان می‌کند که در اکثر مدل‌ها، ضریب رفتار و پارامترهای مؤثر بر آن از قبیل ضریب کاهش ناشی از شکل‌پذیری و ضریب کاهش ناشی از اضافه‌مقاومت، با افزایش تعداد طبقات کاهش می‌یابند ولی نرخ کاهش ضریب کاهش ناشی از شکل‌پذیری در مقایسه با نرخ کاهش ضریب کاهش ناشی از اضافه‌مقاومت، سریعتر می‌باشد. در نهایت ضریب رفتار برای هر یک از ساختمان‌ها به طور جداگانه محاسبه شده و متوسط این ضریب برای سازه‌های با تعداد طبقات مختلف در روش‌های طراحی حالات حدی و تنش مجاز به‌ترتیب 0/5 و 5/7 حاصل شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BEHAVIOR FACTOR OF STEEL DUAL FRAMES WITH LARGE- SCALED CONCENTRICALLY BRACING SYSTEMS

نویسندگان [English]

  • Abdollahzadeh
  • Mohammadi
چکیده [English]

In this paper, the seismic behavior of steel dual frames with large-scaled concentrically bracings have been evaluated at special ductility level, and then the ductility reduction factor and the over-strength reduction factor for this type of structural system have been calculated. To do so, multi-story buildings with large scaled X- bracing form were considered. Then, the push-over static analysis, non-linear incremental dynamic analysis and linear dynamic analysis were performed to determine the effect of building height on the behavior factor. This study shows that the seismic behavior, the ductility reduction factor and the over-strength reduction factor decrease when the number stories of building increase. But the decrease rate in ductility reduction factor is more than the decrease rate in over-strength reduction factor. Finally, the behavior factor for each building has been calculated separately and, mean values, 5.0 and 7.5 have been recommended for limit-states design and permissible (or Allowable) stress approaches, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large-scaled Concentrically Bracing
  • Behavior Factor
  • Ductility Reduction Factor
  • Over-strength Factor
  • Nonlinear Incremental Dynamic Analysis
  • Push-over Analysis