بررسی رفتار ستون‌های مرکب دو لایه تحت اثر متقابل نیروی محوری و لنگر خمشی

نویسندگان

چکیده

ستون‌های مرکب دولایه فولادی که با بتن پر می‌شوند از خانواده ستون‌های CFT به شمار می‌روند که از دو جداره فولادی با مقطع مربع یا گرد تشکیل شده و به صورت هم مرکز مونتاژ می‌شوند و بین دو جداره آن با بتن پر می‌گردد. ستون‌های مرکب دو لایه دارای مزایایی از قبیل عدم نیاز به قالب‌بندی برای بتن‌ریزی، حمل و مونتاژ سریع و حفاظت سطح بتن از آسیب می‌باشند. این ستون‌ها در سازه‌های فرا ساحلی، پایه پل‌هایی با دهانه‌های بزرگ، مجراهای هسته‌ای در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته و اخیراْ نیز در اسکلت‌سازه‌های بلند مرتبه در ژاپن به کار رفته است. در مطالعه حاضر، رفتار این نوع جدید از ستون‌ها با استفاده از روش اجزا محدود و به کمک نرم‌افزار ABAQUS تحت نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی بررسی شده است. جهت اطمینان از صحت مدل‌سازی اجزای محدود، نتایج حاصل از تحلیل‌های عددی ستون‌های CFT با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده و از درستی مدل‌سازی، اطمینان حاصل شده است. در این تحقیق اثر پارامترهایی از قبیل مشخصات هندسی مقطع، لاغری ستون و مشخصات مقاومتی مصالح به کار رفته در ستون‌های مرکب دولایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که این ستون‌ها نسبت به ستون‌های CFT دارای ظرفیت تحمل بار بیشتری بوده و نسبت به ستون‌های CFT سبک‌تر و نسبت به ستون‌های فولادی و بتنی اقتصادی‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYTICAL STUDY OF CONCRETE-FILLED DOUBLE SKIN STEEL TUBULAR COLUMNS UNDER INTERACTION OF BENDING MOMENT AND AXIAL LOAD

نویسندگان [English]

  • Lotfollahi Yaghin
  • Ziyaeioun
چکیده [English]

Concrete Filled Double Steel Tubular columns are from the concrete filled tubular columns’ (CFT) family formed of two steel walls with square or circular sections. They are assembled concentrically and the space between the two walls is filled with concrete. Since CFDST columns do not need concrete casting and are easy to assemble and carried and are well protected against damages, they have some advantages over other columns. They are generally used in offshore structures, piers of the bridges with large openings, and nuclear canals in power plants. They have recently been used in the frames of high rising buildings in Japan as well. The present study attempts to investigate the behavior of these new columns under axial pressure forces and bending moment through finite element method and ABAQUS 6.10 program. In order to make sure the finite element modeling is correct, the results of numerical analyses of CFT columns were compared to the laboratory results and the results were satisfying. The present study also investigated the effects different parameters of column thinness, the cross section’s geometric features, and characteristics of strength of materials and found that these columns’ capacity for load is more than CFT columns and are lighter and more economical compared to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confined Concrete
  • Concrete-filled Tubular Column
  • The Ultimate Bearing Capacity
  • Compressive Strength of Concrete
  • ductility
  • Slenderness