مدل سازی عددی محفظه احتراق توربین SGT600 و تحلیل میدان جریان در شرایط کارکرد واقعی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، محفظه احتراق توربین گاز SGT600 که دارای 18 برنر مشابه می‌باشد، از خروجی کمپرسور تا ورودی توربین به صورت عددی با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX مدل شده و پدیده‌ی احتراق به صورت سه بعدی با مدل آشفتگی k-ε و مدل احتراقی TFC مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با شبیه‌سازی عددی میدان جریان و دما درون محفظه احتراق و مقایسه‌ی نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج تجربی، انطباق بسیار مناسبی بین نتایج تحلیل عددی و تجربی مشاهده شد؛ به طوری که میزان خطا در مورد محاسبه‌ی دمای خروجی حدود 1/0 درصد است. در مدل عددی به کار رفته حداکثر دمای سپر حرارتی در حدود 1390 درجه کلوین به‌دست آمده است که با توجه به پوشش محافظ آن این مقدار دما برای سپر حرارتی قابل تحمل می‌باشد. همچنین در محاسبات عددی حداکثر دمای دیواره در حدود 1285 درجه کلوین محاسبه شد که کاهش دمای روی دیواره‌ها ناشی از خنک‌کاری دیواره‌ها می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده از تحلیل عددی، مشخص شد که مدل CFD ایجاد شده، توانمندی بسیار خوبی در مدل‌سازی خنک‌کاری این محفظه داشته و قادر به تعیین نقاط حساس از دیدگاه عملکردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL SIMULATION OF SGT-600 GAS TURBINE COMBUSTOR AND FLOW FIELD UNDER OPERATION CONDITION

نویسنده [English]

  • Aligoodarz
چکیده [English]

In this paper, the combustion chamber of SGT600 gas turbine with 18 similar burners is numerically simulated from compressor outlet to turbine inlet with ANSYS CFX software to investigate the flow field and combustion properties. The three-dimensional simulation is carried out with a combustion model based on a turbulent flame speed closure (TFC) model for the 2-equation turbulence model, k-ε, in SGT600. Excellent agreement between the results of numerical analyses and experimental data was observed so that the error rate in calculated outlet temperature was 0.1 percent. The numerical model predicted the temperature at the inner surface of the heat shield about 1390˚K. Also the maximum temperature of liner was 1285˚K. The temperature reduction shows the effects of cooling flow. Due to results, the CFD model enables the prediction of the temperature of heat shield and combustor’s wall and could determine the critical points of operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combustion chamber
  • gas turbine
  • Numerical simulation of combustor
  • SGT600 gas turbine