شبیه سازی و بررسی آزمون فشار حلقه به منظور اندازه گیری اصطکاک در فرآیند فورج داغ

نویسندگان

چکیده

اصطکاک یکی از مهم ترین پدیده های مؤثر بر فرآیند فورج می باشد، که تحلیل آن در این فرآیند ضروری است. علاوه بر رعایت یک سری اصول اساسی، انجام روانکاری صحیح بهترین روش کنترل اصطکاک و سایش در این فرآیند می باشد. به دلیل کم هزینه بودن عملیات روانکاری در مقایسه با کاهش هزینه ی آن در فرآیند تولید، ارزیابی روانکار ها یک اصل مهم در فرآیند فورج است. یکی از بهترین روش های ارزیابی روانکارها آزمون فشار حلقه می باشد، که در آن با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود ضریب اصطکاک در فرآیند فورج محاسبه می شود. در این تحقیق با انجام آزمون فشار حلقه و شبیه سازی آن،‌ اثر روانکار مخلوط گرافیت در آب در کاهش اصطکاک فرآیند فورج داغ بررسی شده است. اثر روانکار به وضوح در ابعاد قطعه ی نهایی و در نتیجه کاهش اصطکاک مشاهده شده است؛ به طوری که باعث تبدیل اصطکاک چسبنده به اصطکاک لغزنده شده است. ولی تغییر درصد گرافیت در آب تأثیر چندانی در کاهش ضریب اصطکاک نداشته است. همچنین پس از مشاهده ی اختلاف زیاد بین مقادیر ضریب اصطکاک به دست آمده توسط نرم افزار تحلیل اجزای محدود ABAQUS و منحنی های کالیبراسیون اصطکاکی این نتیجه به دست آمد که، شبیه سازی شرایط فورج داغ مجموعه ی همگانی از منحنی های کالیبراسیون فراهم نمی آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SIMULATION AND INVESTIGATION OF RING COMPRESSION TEST FOR FRICTION MEASURMENT IN HOT FORGING PROCESS

نویسندگان [English]

  • Dehghan
  • Qods
  • Doai
چکیده [English]

Friction is one of the most effective parameters in the forging process, which its analysis is needed. Efficient lubrication is best way in controlling friction and wear in this process. Because of the low cost of lubrication in comparison with the reductions that it creates in cost, testing the lubricants is important in forging. One of the best ways of testing the lubricant is the ring compression test, which with finite element method, the friction coefficient is calculated. In this research the effect of mixed graphite in water and also the effect of the amount of graphite in the lubricant in the reduction of friction was calculated using the ring test. Effect of the lubricant was easily recognized in the final dimensions of the specimens in result of the reduced friction this was seen in the changing of sticking friction to sliding friction. Nevertheless, the changes in the amount of graphite in water did not have a great effect on the reduction of the friction coefficient. Furthermore, after viewing differences in the friction coefficients calculated by the means of finite element analysis ABAQUS software and the frictional calibration curves, it was concluded that the sole calibration curves could not be used for hot working conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot Forging Process
  • Friction
  • Lubricant
  • Ring Compression Test
  • Simulation
  • Abaqus software
  • Frictional Calibration Curve