بهینه سازی شکل و ضخامت عرشه ی فولادی ورق ذوزنقه ای سقف کامپوزیتی بر اساس مطالعات عددی

نویسندگان

1 خراسان شمالی -بجنورد خیابان بسیج کوچه شهریور 14 پلاک 292

2 دانشکده فنی و مهندسی شهید منتظری مشهد

چکیده

درک مکانیزم درافزایش عرض بارگیر تیرهای کامپوزیتی، معطوف به پارامترهای هندسی و فیزیکی ورق ذوزنقه ای عرشه فولادی است.اساس این تئوری مطالعات عددی و آزمایشگاهی محققین کشورهای اروپائی و آمریکادر سال 1948میلادی می باشد. به منظوربهبودطرح های پوشانه فولادی صفحات کمپوزیتی پارامترهای متعددی، مانندارتفاع کنگره، زاویه خم، شرایط اصطکاکی سطح و غیره، که با مطالعات عددی نشان داده شده اند،که در مقاومت رفتاری بسیار مهم هستند وابسته است.نتایج این مطالعه نشان داده، عرشه فولادی مورد تحلیل عددی با توجه به زاویه خم و طول گام مشخص،برای بارگذاری ها و دهانه بارگیرمختلف نتایج مطلوبی را می دهد. از این رو مطالعه برروی عرشه فولادی با توجه به بهینه سازی عددی بانرم افزارMATLAB،باعث کاهش بار مرده سازه وافزایش عرض بارگیر تیرکامپوزیت به همراه کاهش ضخامت ورق ذوزنقه ای منجر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimize the shape and thickness of the steel deck roof trapezoidal composite plates based on numerical studies

نویسندگان [English]

  • farhad gholipor 1
  • naser moghadam ba sefat 2
2 mashhad
چکیده [English]

Understanding the mechanism in increasing the width of composite beam tonnages refers to the geometric and physical parameters of the trapezoidal sheet of the steel deck. This theory is based on numerical and experimental studies of countris in Europe and America in 1948. Several parameters of composite steel plates, which are very important in treatment resistance, are height of the congress, bending angle, surface friction conditions, etcetera, that are shown with numerical studies and are aim to improvement of mask steel projects. The results are shown that the analytical numerical steel deck according to bending angle and certain pitch length gives the desire results for loading and span various loading spans In this regard the study on the steel deck according to numerical optimization with MATLAB software causes reduction of dead load structure and increase the width of the tonnage of composite beam with thickness reduction of trapezoid sheet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization of the shape and thickness
  • steel deck
  • composite roof
 
[1] C.G.salmon, and J.E. Johnson, structures Desing and Behavior,3rd ed.,New York,1992.
[2] Edder P .Essais pull-out inter- laboratories. Publication ICOM 464.Ecole polytchnique Federale d Lausanne.2003
[3] Chen S.Load Carrying capacity Of composite Slaps With Various endContraints.Journal Of Constructional Steel Research 2003;57:1267-87
[4]Ferreer M , Marimon F,Roure F,Crisinel M.Optimised desing of  a new Profiled  steel shet for composite slabs using 3d non-linear finiteelement.In:Proceedings of the 4th European Eurosteel conference on steel and composite structure,Maastrich, 8-10 June 2005
[5]Daniels BJ, Crisinel M. Composite slab  behavior and strength analysis. Part  II: Comparisons with test results and parametric analysis. Journal of Structural Engineering, ASCE 1993;119(1):36–49.
[6]Tenhovuri AI Leskela MV.Longitudinal shear resistance of composite slab.Journal of Constructional Steel Research 1998:46(1-3):228.
[7]Crisinel M Marimon F.A new simplified method for the design of composite slabs.J Costruct steel Res 2004:60:481-91
 
]8 [آئین­نامه فولاد آمریکا، AISC، صص 257 الی 350، 1998.
]9[ آئین­نامه فولاد ایران، مقررات ملی ساختمان مبحث دهم،  صص 92 الی 195، 1387.