ارائه روشی جدید جهت تعیین شاخص سلامتی سازه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22075/jme.2019.4076

چکیده

 تعیین شاخص سلامتی جهت برآورد احتمال خرابی معیار مناسبی در تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها است. بدین منظور روش‌های متعددی از جمله: روش Hosofer-Lind و روش‌های مبتنی بر بردار گرادیان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله روش جدیدی جهت محاسبه شاخص سلامتی سازه‌ها پیشنهاد شده که این روش، مبتنی بر روش بهینه‌سازی گرادیان مزدوج غیرخطی است. ضمن معرفی روش پیشنهادی، با حل چند مثال کارایی و توانایی آن مورد بررسی قرار گرفته و سرعت همگرایی و زمان تحلیل مساله، با روش‌های مبتنی بر بردار گرادیان و روشHosofer-Lind مقایسه شده است. نتایج حاصله بیانگر کارایی و توانایی برتر روش پیشنهادی نسبت به روش‌های قبلی بوده به طوریکه روش‌های قدیمی در برخی از مثال‌ها همگرا نشده‌اند اما روش جدید برای تمامی مثال‌های مورد بررسی همگرا شده است. علاوه بر آن در برخی از مثال‌ها سرعت همگرایی و تعداد تکرار جهت دستیابی به حل مساله به نحوه مطلوبی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW METHOD FOR DETERMINATION OF THE STRACTURAL RELIABILITY INDEX

نویسندگان [English]

  • mahmoud miri
  • Behrooz Keshtegar
  • Behrooz Keshtegar
چکیده [English]

 Determination of the reliability index is an appropriate criterion for estimation of the failure probability of the structures. Therefore, some methods such as: Hasofe r-Lind and the Gradient method have been developed and commonly used to determine the reliability index of structures. In this paper, a new method is proposed for determination of the reliability index. This new method is based on the nonlinear conjugate gradient method. The algorithm of new method has been presented first and then, efficiency and runtime of the proposed method have been investigated with several examples. Convergence and run-times of the new method have been compared with the old methods for these examples. Although no convergence has been investigated in old methods for some examples, the results have shown good ability and efficiency of the new method for all problems. Also the proposed method has been converged with less number of iterations and run-times for some examples than the other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability index
  • nonlinear conjugate gradient
  • failure probability