تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22075/jme.2019.4079

چکیده

از جمله معایب صفحات ساندویچی، اتصالات آن‌ها می‌باشد که به طور کلی بازده و راندمان سازه ای که درساخت آن از این صفحات استفاده شده است، تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل کاربرد گسترده اتصال T شکل در صنعت، بررسی خواص و مقاومت اتصال مذکور و مدهای شکست آن تحت بارگذاریهای مختلف ضروری می‌باشد. از این‌رو در این تحقیق رفتار اتصال با دقت بالایی در نرم افزار ANSYS مدل شده تا بتوان به تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل هندسه اتصال در رفتار آن تحت بار عرضی پی برد. گفتنی است برای صحه‌گذاری نتایج حل عددی از نتایج تست تجربی موجود در مراجع گذشته استفاده شده است. از طرفی با تعریف قابلیت شکست مواد اتصال و گسیختگی چسب در مدل عددی ساخته شده، مدهای شکست اتصال مذکور نیز در حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of geometry on the failure modes and the behavior of sandwich under transverse loading

نویسندگان [English]

  • aidin ghaznavi
  • smr khalili
چکیده [English]

The joining of large structural panels always provides complications and inevitable compromises in performance. This study is concerned with T-joints subjected to transverse force and the behavior up to ultimate failure. The corresponding modes of failure at the joint are investigated by using contact elements and cohesive zone material models and a written macro code in the ANSYS software. ٍElement birth and dead ability was used in the written macro code. The key modes of failure include the debonding between the leg and base panel and core shear failure in the base panel. Accuracy of the present finite element analysis is established by comparing present results with the published ones. In general, the failure load predicted by the finite element method (FEM) is in good agreement as compared with the experimental results. Numerical results obtained through parametric variations are presented and discussed to understand the joint behavior. The effects geometry variations affecting joint strength and flexibility are also investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • T joint
  • sandwich panel
  • Failure mod
  • FEM
  • Adhesive joint