ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس در ترکیب آب و اتیلن گلیکول: بررسی تجربی و ارائه مدل دقیق تخمین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22075/jme.2019.4085

چکیده

در این مطالعه ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس- آب / اتیلن گلیکول در دماها و غلظت‌های مختلف نانوذرات به‌صورت آزمایشگاهی موردبررسی قرارگرفته است. نانوسیال با استفاده از روش دومرحله‌ای و در غلظت‌های مختلف نانوذرات در بازه 1/0% تا 2 % و تا دمای 50 درجه سانتی‌گراد تولید شده است. مقدار ضریب هدایت حرارتی نانوسیال نیز به‌صورت آزمایشگاهی به‌وسیله دستگاه KD2 اندازه‌گیری شده است. بر پایه داده‌های آزمایشگاهی رابطه‌ای جدید برای پیش‌بینی ضریب هدایت حرارتی اکسید مس- آب / اتیلن گلیکول در دماهای مختلف به‌دست‌آمده است. نتایج نشان‌دهنده این است که با افزایش غلظت نانوذرات، ضریب هدایت حرارتی نانوسیال افرایش می‌یابد. همچنین، نتایج نمایان ساخت، میزان افزایش ضریب هدایت حرارتی در غلظت‌های بالای نانوذرات به‌مراتب برجسته‌تر از غلظت‌های پائین نانوذرات است؛ یعنی حضور نانوذرات در سیال پایه باعث افزایش تأثیر دما بر روی ضریب هدایت حرارتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal conductivity of CuO/EG–water nanoï‌‚uid: Experimental investigation and development of new correlations

نویسندگان [English]

  • سیف الله سعدالدین
  • سیدهادی رستمیان
چکیده [English]

In this paper, the thermal conductivity of CuO/EG–water nanoï‌‚uid in different temperatures and solid volume fractions and has been studied experimentally. The nanoï‌‚uid has been prapared in different solid concentrations ranging from 0.1% to 2% and temperatures within 20 to 50 °C. Using the KD2 Pro instrument, the thermal conductivity of the nanoï‌‚uid has been measured. Based on the experimental data, new correlations for predicting the thermal conductivity of CuO/EG–water at different temperatures have been proposed. The results indicate that with the increase of the solid concentration, the thermal conductivity of the nanoï‌‚uid increases. Also, the thermal conductivity of the nanoï‌‚uid increases while the temperature increases. This increase is by far more noticeable in higher solid concentrations compared with lower solid volume fraction. This means that it is the presence of nanoparticles in the base ï‌‚uid that causes the increase ofthe effect of temperature on the thermal conductivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal conductivity
  • Nanofluid
  • Heat transfer
  • CuO
  • nanoparticle