ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای برنامه ریزی رژیم غذایی پایدار ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22075/jme.2020.19936.1871

چکیده

رژیم های غذایی پایدار به دلیل تأثیر کمتر بر محیط زیست و همچنین داشتن ریز مغذی های لازم برای زندگی سالم در نسل های حال حاضر و آینده حائز اهمیت هستند. از طرفی ورزشکاران نیز همیشه به برنامه های غذایی خاص برای نگهداری سطح عمکلرد خود احتیاج دارند. بنابراین در این تحقیق، یک مدل ریاضی با سه تابع هدف برای برنامه ریزی رژیم غذایی ورزشکاران با در نظر گرفتن اصول پایداری شامل اهداف 1- کمینه سازی هزینه خرید مواد غذایی، هزینه میزان آب مصرفی و هزینه میزان تولید کربن دی اکسید برای مواد غذایی،2- بیشینه سازی میزان پروتئین دریافتی و3- کمینه سازی مقدار قند و چربی پیشنهاد شده است. برای اعتبار سنجی مدل از اطلاعات واقعی برای مواد مغذی و مکمل های مورد نیاز بدن ورزشکاران استفاده شده است. برای حل این مدل از نرم افزار محاسباتی گمز(GAMS) استفاده گردید. خروجی های مدل نشان دهنده کارایی مدل در مثال واقعی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a multi-objective mathematical model for sustainable diet planning of athletes

نویسندگان [English]

  • Omid Boyer Hassani
  • Neda Sadeghi
Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Sustainable diets are important because of their less environmental impact, as well as having the micro-nutrients needed for healthy living in the present and future generations. Athletes always need special food programs to maintain their level of activity. Therefore, in this research, a mathematical model with three objective functions for the athlete's diet plan, consumed to taking into account the principles of sustainability, includes the objectives of 1- minimizing the cost of purchasing food, the cost of water consumption and the cost of producing carbon dioxide for food, 2- Maximizing the amount of protein intake and 3- Minimizing the amount of sugar and fat. For model validation, real information about nutrients and supplements required by the athletes' body has been used. The model was formulated in The GAMS computational software and solved by Cplex solver. The outputs of the model represent the performance of the model in the actual example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Multi-objective Mathematical Model
  • Sustainable Diet Planning
  • Optimization
  • Epsilon-constraint Method