بهبود عملکرد آشکارساز مادون قرمز لایه نازک با استفاده از نانوساختار پلاسمونیک و لنزهای حلقه‌ای

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه آشکارسازهای مادون قرمز با توجه به کاربردهای فراوان در صنایع نظامی و صنعتی مورد توجه دانشمندان و محققین قرار گرفته است. در این مقاله‏‌، یک ساختار فلز-نیمه-هادی -فلز جدید با استفاده از ترکیب لنزهای نوری حلقه‌ای و آرایه نانوساختارهای فلزی جهت افزایش میزان جذب و بهبود عملکرد آشکارساز مادون قرمز طراحی شده و مورد بررسی قرارگرفته است. برهمکنش نور با طول موج 1.1 الی 1.7 میکرومتر با ساختار آشکارساز طراحی شده بر روی زیرلایه ایندیوم-گالیوم-آرسناید توسط روش عددی تفاضل محدود حوزه زمان مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از لنزهای حلقه‌ای سبب متمرکز شدن نور لیزر در سطح آشکارساز شده و میزان میدان الکتریکی مؤثر بر نانوساختارهای فلزی در سطح را افزایش می‌دهد. حضور نانوساختارهای فلزی در سطح سبب تحریک امواج پلاسمون و افزایش میزان جذب در داخل ساختار شده و در نتیجه جریان نوری گذرا را افزایش می‌دهد. با توجه به نتایج شبیه سازی، ساختار طراحی شده سبب افزایش 105% میزان جذب و 140% جریان نوری در مقایسه با ساختار آشکارساز ساده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Infrared thin film photodetector performance improvement using plasmonic nanostructure and ring shape lens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashirpour 1
  • Saeed Khankalantary 2
1 Department of Electrical and Computer Engineering, Urmia University, Urmia, IRAN
2 Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Currently, infrared photodetectors have attracted lots of attentions due to the wide range of industrial and non-industrial application. In this paper, a new hubrid metal-semiconductor-metal thin film infrared photodetector based on plasmonic nanostructure and ring shape optical lens has been proposed that leads to higher optical absorption. The finite difference time domain method (FDTD) is used to thoroughly investigate the interaction of proposed structure with near infrared incident wave (1.1-1.7 µm). Optical lens concentrate the incoming light on gold nanodisk array and increases the electric field magnitude on the nanodisk array. Gold nanodisk array with optimized geometrical structure leads to excitation of surface plasmon polariton and results in very high local field point inside the indium gallium arsenide layer. So, the photocarrier generation rate enhances and the structure shows higher photocurrent. According to the simulation results, proposed structure indicates 105% absorption enhancement and 140% photocurrent enhancement compared to simple photodetector strcuture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrared Detector
  • Nanostructure
  • Plasmonic
  • Optical Lens
  • InGaAs