مدل‌سازی جمر نویزی در کلاس‌های مختلف سامانه‌های مخابراتی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی فناوریهای نوین/ دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این مقاله، به مدل‌سازی جمر نویزی بر روی سامانه‌های مخابراتی آنالوگ AM متداول، FM، و سامانه‌های مخابراتی دیجیتال معمولی و طیف گسترده پرداخته شده و عملکرد آن ارزیابی می‌گردد. ارزیابی‌های صورت گرفته در این مقاله، بر اساس دو مدل کانال دیدمستقیم و کانال دو مسیره two-ray است. در مدل کانال دومسیره two-ray، سیگنال به نویز دریافتی، به توان دوم ارتفاع آنتن‌های فرستنده و جمر و توان چهارم فاصله وابسته است. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی، نشان‌دهنده‌ی تفاوت آشکار سیگنال به نویز دریافتی در گیرنده‌ها، تحت این دو مدل کانال است. از طرف دیگر، با محاسبه میزان سیگنال به نویز دریافتی در خروجی آشکارساز، اثر بهره پردازشی کلاس‌های گوناگون سامانه‌های مخابراتی، در کاهش اثر مخرب جمرهای نویزی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مدل‌سازی صورت گرفته، پارامترها متناسب با شرایط واقعی بارگذاری شده و نتایج می‌تواند در طراحی ساختارهای مخابراتی و جمرهای نویزی به کار گرفته شود. نتایج به‌دست آمده، نشان‌دهنده‌ی کارایی مناسب تکنیک‌های FM و طیف گسترده در غلبه بر نویز و سیگنال‌های جمر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Nosie Jammer on the Different Classes of Telecommunication Systems

نویسندگان [English]

  • Rassoul Hajizadeh 1
  • Seyed Mehdi Hosseyni Andargoli 2
1 Faculty of Engineering Modern Technologies/ Amol University of Special Modern Technologies
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

In this manuscript, the noise jammer is modeled on the common AM, FM, common digital, and spread spectrum telecommunication systems. Then, the performance of the noise jammer is evaluated on the telecommunication systems. The evaluations are done based on the line of sight (LoS) and two-ray channel models. In the tow-ray channel model, the received Signal-to-noise ratio depends on the second power of the height of the antenna and the fourth power of the distance. The simulation results show the significant difference in the signal-to-noise ratio in receivers between LoS and two-ray channel models. Also, the processing gain effectiveness of the different telecommunication systems on the jammer signals is investigated. In the proposed modeling, the parameters have been loaded according to the real conditions, and the results can be used in the design of telecommunication structures and noise components. The results demonstrate the suitable performance of the FM and spread spectrum techniques against noise and jammer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise Jammer
  • Modeling
  • Telecommunication Systems
  • LoS Channel
  • Two-ray Channel