ارایه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چرخشی تحت عدم اطمینان: مورد مطالعه صنعت MDF

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

زنجیره‌تامین چرخشی شامل فرایندهای بازگشتی و ارزش‌آفرین بوده و به دنبال کاهش اتلاف منابع و بهبود کارایی آن‌ها می‌باشد، از این رو نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح پایداری زنجیره‌های‌تامین دارد. در همین راستا، در پژوهش حاضر یک مدل بهینه‌سازی زنجیره‌تامین چرخشی چندهدفه و چندسطحی در شرایط عدم‌اطمینان ارایه شد که ضمن حداقل‌سازی هزینه‌های سیستم و آلودگی زیست‌محیطی به حداکثرسازی مسئولیت اجتماعی نیز پرداخته است. به منظور مواجهه با عدم‌اطمینان در تقاضا از رویکرد سناریو محور استفاده شده‌ است. سپس مدل چندهدفه با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده به مدل تک‌هدفه تبدیل و با نرم افزار گمز حل شد. برای بررسی کاربرد مدل ارائه شده، داده‌های یک شرکت فعال در صنعت ام دی اف استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت‌های صورت گرفته بر روی برخی از پارامترهای مهم نیز، نشان دهنده این بود که توجه به حداکثر تعداد مجاز برای احداث مراکز جمع آوری و بازیافت، تاثیر به سزایی بر هزینه‌ها و اثرات زیست محیطی موجود در سیستم دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a circular supply chain optimization model under uncertainty: the case of MDF industry

نویسندگان [English]

 • zahra sorouri eshliki 1
 • maghsoud amiri 2
 • laya olfat 2
 • iman Raeesi Vanani 2
1 Allameh Tabataba’i University
2 Industrial Management Dept, Faculty of Management and Accounting , Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The circular supply chain includes return processes and additional value intends to reduce the waste of resources and improve the efficiency, it plays an important role in reducing costs and increasing the level of sustainability of supply chains. Therefore, in the current research, a multi-objective, multi-level circular supply chain optimization model was presented in in uncertain conditions, which minimizes system costs and environmental impact and maximizes social responsibility. In order to face the uncertainty in demand, a scenario-based approach has been used. Then, the multi-objective model was converted into a single-objective model using the enhanced epsilon constraint method and solved with Gams software. The data of an active company in the MDF industry has been used to examine the application of the proposed model. The results of sensitivity analysis carried out on some important parameters showed that paying attention to the maximum number allowed for the establishment of collection and recycling centers has a significant impact on the costs and environmental effects in the system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Circular Supply Chain
 • Uncertainty
 • Robust Optimization
 • Augmented &epsilon
 • -Constraint
 • Demand

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1402