برنامه ریزی ایستگاه شارژ سریع خودروهای برقی مجهز به منابع انرژی تجدیدپذیر و سیستم ذخیره ساز انرژی با اهداف اقتصادی و زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه صنعتدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر

چکیده

توسعه استفاده از خودروهای برقی در بخش حمل و نقل، مستلزم تاسیس زیرساختهای شارژ این خودروها مانند ایستگاه‌های شارژ سریع است. ضمن آنکه برای کاهش آلاینده‌های ناشی از فعالیت نیروگاه‌های سوخت فسیلی، باید از منابع انرژی تجدیدپذیر و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در ایستگاه‌های شارژ سریع استفاده کرد. در این مقاله، یک مدل خطی آمیخته با عدد صحیح به منظور تعیین ظرفیت منابع انرژی تجدیدپذیر و سیستم ذخیره انرژی باتری در یک ایستگاه شارژ با دو تابع هدف حداقل‌کردن هزینه‌های اقتصادی و حداقل‌کردن انتشار آلاینده‌ها ارائه شده است. در مدل پیشنهادی، امکان استفاده از منابع تولیدی انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و چهار نوع فناوری باتری شامل اسید سرب، نیکل کادمیوم، لیتیوم یون و سولفور سدیم لحاظ شده است. با توجه به دو تابع هدف متناقض در مدل پیشنهادی، از روش محدودیت اپسیلون برای تعیین پاسخ‌های بهینه پارتو و از روش استنتاج فازی جهت تعیین پاسخ نهایی استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی در چهار افق برنامه‌ریزی متفاوت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش اهمیت تابع هدف کاهش آلاینده‌ها، ظرفیت نصب شده منابع تجدیدپذیر افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Planning of fast charging station for electric vehicles equipped with renewable energy sources and energy storage system considering economic and environmental objectives

نویسندگان [English]

  • Hannaneh Baghaei 1
  • Meisam Jaafari 2
  • Mohammad Alizadeh 3
1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani university of technology
2 babol university
3 Imam Khomeini Maritime University
چکیده [English]

The development of electric vehicles in the transportation sector requires the establishment of charging infrastructures such as fast charging stations. Besides, in order to reduce the pollutants caused by fossil fuel power plants, renewable energy sources (RESs) and energy storage systems should be integrated with fast charging stations. In this article, a mixed-integer linear programming model is presented to determine the capacity of RESs and battery energy storage system in a charging station, considering two objective functions including the minimization of economic costs and emissions. The proposed model considers the possibility of using wind and solar resources and four types of battery technology including lead-acid, nickel-cadmium, lithium-ion, and sodium-sulfur. Regarding the two contradictory objectives in the proposed model, the epsilon constraint method has been employed to obtain the Pareto front for optimal solutions. Then, the fuzzy satisfying method has been used to determine the final solution. The results of the proposed model have been examined in four different planning horizons. The results show that with the increase in the importance of the objective function of reducing emissions, the installed capacity of renewable resources increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emission
  • Energy storage
  • Epsilon constraint
  • Fast charging station
  • Renewable energy sources