تحلیل و شبیه سازی رفتار سیالات غیرنیوتنی محلول در آب درون استوانه‌های دوار غیر هم مرکز

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

2 دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

3 دانشگاه کاشان

4 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی جریان‌‌ سیال عبوری از بین‌استوانه‌های حلقوی غیرهم مرکز پرداخته ‌شد‌‌ه است. بدین منظور از چندین سیال غیرنیوتنی محلول در آب، در مقایسه با آب استفاده شده است. مدل سیالات غیرنیوتنی بر اساس مدل پاورلو و شبیه سازی جریان آشفته در محیط سه بعدی به روش k-ω انجام شده است. تغییرات سرعت ‌استوانه دوار داخلی و در نتیجه تغییرات سرعت شعاعی، سرعت محوری و سرعت مماسی سیالات در امتداد صفحات انتخاب شده بررسی گردید. همچنین انرژی جنبشی توربولانس و تنش برشی روی دیواره‌‌‌های ‌استوانه‌‌‌ها نیز که از عوامل موثر در جریان سیال می‌باشد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. میزان کاهش و افزایش تنش و تغییرات رفتار رئولوژیکال برای سیالات مورد بررسی با یکدیگر مقایسه شدند که دو سیال XG، CMC بیشترین شباهت با خواص رئولوژیکال آب را دارا بودند. شبیه‌سازی‌‌‌های صورت گرفته با نتایج تجربی موجود در ادبیات فن مقایسه گردید که تطابق خوبی با نتایج بدست آمده ملاحظه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation and analysis of the behavior of non-Newtonian fluids dissolved in water inside non-concentric rotating cylinders

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hajizadeh Aghdam 1
  • Mohamadjavad Ebrahimi 2
  • Ahmad Beytolahi Tavakoli 3
  • AmirHossein Refahi 4
1 Department of mechanical Engineering, Arak university of Technology, Arak, Iran
2 Department of mechanicsl engineering
3 دانشگاه صنعتی اراک
4 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
چکیده [English]

The study and investigation of the currents passing through non-concentric annular cylinders is of great importance due to its application in many fields such as oil and petrochemical industries. Oil well drilling is an example of this application. In the current research, non-Newtonian fluid is considered between two non-concentric cylinders rotating. The changes in the speed of the rotating cylinder and as a result the changes in the radial speed, axial speed and tangential speed of the fluids were investigated along the selected planes. Turbulence kinetic energy and shear stress on the cylinder walls, which are effective factors in fluid flow, were also analyzed and investigated. Also, in this research, a study was conducted on several non-Newtonian fluids, such as bentonite, carboxyl methyl cellulose, and xanthan gum dissolved in water, in comparison with water. Two fluids, XG and CMC, had the most similarities with the rheological properties of water, while the XG fluid kept its rheological properties at high speeds. The simulations were compared with the experimental results available in the literature, and a good agreement was observed between the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Newtonian fluids
  • Non-concentric cylinders
  • shear stress