برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای بادی از نگاه مالک نیروگاه با هدف کمینه سازی ضرر اقتصادی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

2 گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده

برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد‌های بادی می‌تواند از نگاه بهره‌بردار مستقل سیستم (ISO) و با اهدافی چون کاهش هزینه، افزایش قابلیت اطمینان سیستم و یا افزایش رفاه اجتماعی صورت گیرد. اما، برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای بادی به دلایلی همچون هزینه‌ی بهره‌برداری پایین واحد‌های بادی و تلاش برای استفاده‌ی حداکثری از انرژی باد، باید متفاوت باشد و نمی‌تواند توأم با برنامه‌ریزی واحدهای حرارتی انجام پذیرد. این امر سبب نگاهی متفاوت و جدید به مسأله‌ی برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد‌های بادی می-گردد. در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، مالکیت تجهیزات و بهره‌برداری آن‌ها از هم تفکیک شده و مالک تجهیزات به دنبال کسب سود بالاتر است. در این مقاله، روشی برای برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد‌های بادی از نگاه مالک نیروگاه، با هدف کمینه کردن سود از دست رفته‌ی واحد‌ها در بازه‌ی خروج ارائه می‌گردد. برای این منظور از مدل مسأله‌ی برنامه‌ریزی مشارکت واحد‌ها بر پایه‌ی قیمت (PBUC) استفاده می‌شود. با استفاده از داده‌های سرعت باد در بازه‌ی مورد مطالعه و تابع چگالی احتمال ویبول، سرعت باد در منطقه پیش‌بینی می‌گردد و با توجه به منحنی توان توربین‌های بادی، توان تولیدی توربین‌ها تخمین زده می‌شود. برای نزدیکی به واقعیت، عدم قطعیت در برآورد توان تولیدی با استفاده از توزیع نرمال مدل‌سازی شده و در مسأله‌ی برنامه‌ریزی واحد‌ها لحاظ می‌گردد. در ادامه، نتایج عددی برای یک IEEE-RTS محاسبه می‌شود. بازه‌ی خروج واحد‌ها با اولویت از دست دادن کمترین سود (کمترین ضرر) به ISO پیشنهاد می‌گردد. سپس، ISO بر اساس معیارهای قابلیت اطمینان، در خصوص پذیرش یا رد پیشنهادها تصمیم‌گیری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Maintenance scheduling of wind power plants from the viewpoint of the power plant owner with the aim of minimizing the economic loss

نویسندگان [English]

  • Amir Allame 1
  • Asghar Akbari Foroud 2
1 Electrical &computer engineering faculty, Semnan university
2 Department of electrical engineering, Faculty of electrical & computer engineering, Semnan university
چکیده [English]

The maintenance scheduling of wind units can be done from the viewpoint of the ISO with goals such as reducing costs, increasing reliability, or increasing social welfare. However, the maintenance scheduling of wind units must be different for reasons such as the low operating cost of wind units and the effort to make maximum use of wind energy, and it cannot be done together with the planning of thermal units. This causes a different problem of maintenance scheduling of wind turbines. In the restructured power system, ownership of equipment and their operation are separated, and the equipment owner seeks to earn higher profits. In this article, a method for maintenance scheduling of wind turbines from viewpoint of power plant owner is presented, with the aim of minimizing the lost profit in the exit period. For this purpose, the PBUC model is used. Using the wind speed data in the study period and the Weibull probability density function, the wind speed in the area is predicted and according to the power curve of the wind turbines, the production of the turbines is estimated. To be closer to reality, the uncertainty in the estimation of production is modeled using the normal distribution and is considered in the planning problem of the units. Next, numerical results are calculated for an IEEE-RTS. The outage period of the units with the priority of losing the least profit is suggested to ISO. Then, based on the reliability criteria, ISO decides to accept or reject the proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintenance scheduling
  • wind unit
  • power plant owner wind speed
  • unit profit
  • uncertainty