طراحی بهینه حلقه کرونا مقره کامپوزیتی با در نظر گرفتن اثر متقابل فازها توسط الگوریتم-های هوشمند مونت کارلو و جستجوی مختصات

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.

2 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

3 استادیار، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

امروزه در خطوط انتقال برق فشار قوی به‌خصوص در مناطق آلوده و مرطوب از مقره‌های کامپوزیتی استفاده می‌گردد. یکی از پارامترهای بسیار تأثیرگذار بر طول عمر مقره‌های کامپوزیتی، کنترل توزیع شدت میدان الکتریکی روی فاصله خزشی مقره می‌باشد. طراحی مناسب حلقه‌کرونا یکی از عوامل مهم در کاهش شدت میدان الکتریکی محسوب می‌شود. در این مقاله، ابتدا تغییرات شدت میدان الکتریکی روی فاصله خزشی مقره کامپوزیتی 230 کیلوولت، با و بدون در نظر گرفتن اثرات حلقه‌کرونا، سازه برج، هادی، یراق‌آلات و فازهای متقابل با استفاده از روش المان محدود و به بصورت سه بعدی در نرم افزار کامسول بررسی و محاسبه شده است. سپس، تابع هدف مناسب به منظور مینیموم کردن حداکثر شدت میدان الکتریکی روی فاصله خزشی مقره کامپوزیتی لحاظ می‌گردد. در نهایت، از دو الگوریتم‌ هوشمند مونت کارلو و جستجوی مختصات به منظور طراحی بهینه پارامتراهای حلقه‌کرونا مقره کامپوزیتی شامل قطر، ضخامت و موقعیت نصب حلقه‌کرونا از قسمت پتانسیل فشار قوی استفاده و با سایر روش‌های غیرمبتنی بر گرادیان مقایسه می‌شود. نتایج بدست آمده نشان داد که طراحی و محاسبه پارامترهای بهینه حلقه‌کرونا با استفاده از روش‌های مونت کارلو و جستجوی مختصات باعث کاهش حداکثر شدت میدان الکتریکی روی فاصله خزشی مقره کامپوزیتی تا 78% نسبت به حالت بدون حلقه‌کرونا می‌شود که از نوآوری اصلی این مقاله با سایر تحقیقات منتشر شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimum Design of Corona Ring of Composite Insulators Considering the Effect of Mutual Phases by Monte Carlo and Coordinate Search Intelligente Algorithms

نویسندگان [English]

 • Mostafa Khajavi 1
 • Sajad Bagheri 2
 • asaad shemshadi 3
1 Department of Electrical Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Department of Electrical Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Department of electrical engineering, Arak University of Technology, Daneshgah Avenue Arak, Markazi State, Iran
چکیده [English]

Today, composite insulators are used in high-voltage power transmission lines, especially in polluted and humid areas. One of the parameters affecting the aging of composite insulators is the control of the electric field intensity (EFI) distribution on the creepage distance of the insulator. Designing corona ring is considered as one of the important factors in reducing EFI. In this paper, the changes in the EFI on the creepage distance of the 230 kV composite insulator have been investigated and calculated with and without considering the effects of the corona ring, tower structure, conductor, hardware, and mutual phases using the Finite Element Method (FEM) and in three dimensions in software COMSOL. Then, the appropriate objective function was defined to minimize the maximum EFI on the creepage distance of the composite insulator. Finally, Monte Carlo and coordinate search algorithms were used for the optimum design of the corona ring parameters of the composite insulator, including the diameter, thickness, and Installation position of the corona ring in the high voltage potential part, and compared with other non-gradient-based methods. The simulation results showed that the design and calculation of the optimal parameters of the corona ring using Monte Carlo and coordinate search algorithms reduced the maximum EFI on the creepage distance of the composite insulator by 78% compared to the case without the corona ring, which is the innovation of this paper to other published works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Composite Insulator
 • Corona Ring
 • FEM
 • Mutual Phases
 • Monte Carlo
 • Coordinate Search

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 23 مهر 1402
 • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402