نمایه نویسندگان

ا

 • امجدی، توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 67-73]

ب

 • بائی، کنترل موقعیت موتور DC به روش طراحی مجدد دیجیتال PIMPWM- [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 39-49]

خ

 • خیرالدین، علی بررسی رفتار لرزه‏ای ستون‏های کوتاه بتن آرمه ناشی از احداث سازه برروی سطح شیبدار [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 59-65]
 • خیرالدین، علی بررسی رفتار لرزه‏ای ستون‏های کوتاه بتن آرمه ناشی از احداث سازه برروی سطح شیبدار [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 59-65]

د

 • درگاهی کرمانی، حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 13-22]
 • درگاهی کرمانی، کنترل موقعیت موتور DC به روش طراحی مجدد دیجیتال PIMPWM- [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 39-49]

ر

 • رضایی پژند، ترک‎یابی در سازه‎های مستوی با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 23-37]

س

 • سعدالدین، حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 13-22]

ش

 • شریعتمدار، هاشم مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 1-11]
 • شریف زاده، توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 67-73]

ع

 • عباس زاده، حسین مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 1-11]

ک

 • کاشفی، شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 51-58]

م

 • مدرسی، شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 51-58]
 • منتظری هدش، حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 13-22]
 • موسوی، ترک‎یابی در سازه‎های مستوی با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 23-37]

و

 • وحدتی خاکی، شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 51-58]
 • وزیری، حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر [دوره 4، شماره 18، 1388، صفحه 13-22]