نویسنده = محمود میری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه روشی جدید جهت تعیین شاخص سلامتی سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمود میری؛ بهروز کشته گر؛ بهروز کشته گر


2. ارزیابی قابلیت اطمینان قاب‌های خمشی فلزی با استفاده از روش شبیه‌سازی وزنی و درونیابی تابع پایه شعاعی

دوره 14، شماره 47، زمستان 1395، صفحه 21-32

مهرالله رخشانی مهر؛ محسن راشکی؛ محمود میری؛ مهدی اژدری مقدم