دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 0-200 
3. مطالعه آزمایشگاهی و تدوین مدل تجربی افت ظرفیت باتری لیتیوم یون فضایی

صفحه 35-40

محمد زارعی جلیانی؛ محمد سرشار؛ محسن بابایی؛ عبدالمجید قاسمی


9. بهبود عبارت نگهداری دید در پایگاه داده تحلیلی

صفحه 10-10

سیدمهدی قریشی؛ نگین دانشپور


21. ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

صفحه 21-21

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری


23. مدل‌سازی اندرکنش منابع آب و ارزش افزوده دشت بیرجند

صفحه 23-23

حدیقه محمدی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ علی باقری


26. بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB)

صفحه 26-26

حمید صابری؛ وحید صابری؛ علی خیرالدین؛ ساعد حبیب زاده؛ حمیدرضا میرزایی


32. مهندسی در بکارگیری ابزار محاسباتی برای تسریع در زمان تشخیص ناپایداری ولتاژ

صفحه 7-7

مهتاب خلیلی فر؛ محمود جورابیان؛ سید قدرت‌اله سیف‌السادات؛ سید محمد شهرتاش