نویسنده = دارابی، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. موتور سوئیچ رلوکتانسی خطی شش فاز جهت نیرو محرکه ی آسانسور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سعید دارابی؛ یوسف علی نژاد برمی؛ فرشید دارابی