نویسنده = میر علی محمدی
تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان مستغرق با بهره‌گیری از فنون محاسبات نرم

دوره 20، شماره 71، دی 1401، صفحه 1-12

10.22075/jme.2022.23349.2090

آرمان علیرضازاده صدقیانی؛ میر علی محمدی؛ میثاق گلوانی؛ بابک واحددوست