نویسنده = فریدون، عبدالحسین
تعداد مقالات: 5
1. پیش‌بینی مدول یانگ پلی‌یورتان تقویت شده به کمک آکریلونیتریل بوتادین استایرن بر مبنای مورفولوژی فاز

دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحه 1-13

فرزانه معماریان؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی قربانزاده آهنگری


2. بررسی تجربی خواص مکانیکی و مورفولوژیکی فوم میکروسلولی پلی استایرن

دوره 15، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 267-274

احسان صائمی؛ عبدالحسین فریدون؛ علیرضا آلبویه


4. بهینه سازی پانل ساندویچی هسته منشوری براساس الگوریتم گروه ذرات

دوره 8، شماره 20، بهار 1389، صفحه 17-26

حسین همتیان؛ عبدالحسین فریدون؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی رجب پور


5. تحلیل ترک در مواد مرکب به وسیله روش انرژی

دوره 3، شماره 17، تابستان 1388

عبدالحسین فریدون؛ فرهان یکتای کیا