نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعیین ضریب رفتارقاب‌های خمشی فولادی با تیرهای خرپایی ویژه

دوره 11، شماره 32، اردیبهشت 1392، صفحه 43-56

10.22075/jme.2017.1636

بهرام نوائی نیا؛ پریسا اسماعیل تبار نشلی؛ آزاده السادات اصغری