نویسنده = �������������������� ��������
بررسی عددی و تجربی بازگشت فنری در خمکاری U شکل گرم ورق آلومینیوم آلیاژی AL5083-H111

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 13-21

10.22075/jme.2018.4702.

محمد شفیعی علویجه؛ حسین امیرآبادی؛ حسین ترابیان؛ ظهیر کریمی


بهینه سازی برشکاری جت آب همراه با ذرات ساینده با استفاده از روش شبکه عصبی - الگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 23، دی 1389، صفحه 25-35

10.22075/jme.2017.1572

حسین امیرآبادی؛ حسین امیرآبادی؛ جواد عاشوری؛ فرشید جعفریان