کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
تعداد مقالات: 1
1. مدل رفتاری برای تخمین مقاومت بتن با استفاده از امواج فراصوت با در نظر گرفتن نسبت‌های اختلاط مصالح

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 26-26

مهدی صباغ رنانی؛ محمدتقی کاظمی؛ منصور عسگری