کلیدواژه‌ها = محفظه
جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دار

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 23-32

10.22075/jme.2018.4853.

نسیم احمدی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


جابجایی آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعی حاوی دو جفت چشمه و چاه

دوره 15، شماره 49، شهریور 1396، صفحه 77-88

10.22075/jme.2017.2535

مسلم قاسمی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی