کلیدواژه‌ها = تحلیل اجزای محدود
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر ضخامت و اغتشاشات هندسی اولیه پوسته‌های جدارنازک کامپوزیتی در وقوع پدیده کمانش تحت فشار محوری

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 121-134

ابراهیم علیزاده؛ جواد بابایی؛ پویا دهستانی؛ رضا بطالبلویی؛ حسین بهروز