کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
یک رویکرد جدید مبتنی بر الگوریتم CatBoost و هوش مصنوعی تفسیرپذیر به منظور تشخیص بیماری کرونا بر اساس علائم بیماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.29413.2385

سمانه امامی؛ حمید نصیری؛ علی سیدمومنی


یک مدل برآوردگر تلاش انعطاف پذیر بر اساس الگوریتم ASO

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22075/jme.2022.25440.2185

امین مرادبیکی؛ وحید خطیبی؛ مهدی جعفری


شناسایی و دسته بندی ترک‌های روسازی آسفالتی با کمک الگوریتم آشکارسازی YOLOv5

دوره 21، شماره 72، فروردین 1402، صفحه 175-193

10.22075/jme.2022.27471.2292

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان