کلیدواژه‌ها = &quot
تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان مستغرق با بهره‌گیری از فنون محاسبات نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22075/jme.2022.23349.2090

آرمان علیرضازاده صدقیانی؛ میر علی محمدی؛ میثاق گلوانی؛ بابک واحددوست


بررسی تاثیر حضور STATCOM و HSFCL بر عملکرد رله دیستانس در شبکه‌ انتقال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22075/jme.2022.26416.2233

زهرا مروج؛ علیرضا جدائی؛ محمد پازکی