کلیدواژه‌ها = استوانه‌های غیر هم مرکز
تحلیل و شبیه سازی رفتار سیالات غیرنیوتنی محلول در آب درون استوانه‌های دوار غیر هم مرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.30507.2445

ابوالفضل حاجی زاده اقدم؛ محمدجواد ابراهیمی؛ احمد بیت اللهی توکلی؛ امیرحسین رفاهی