کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ریاضی فازی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 45-60

محمدرضا فضلی خلف؛ سید کمال چهارسوقی؛ میر سامان پیشوایی