کلیدواژه‌ها = جذب انرژی
بررسی تجربی تاثیر درصد وزنی نانو ذرات بر جذب انرژی نانوکامپوزیت های استوانه ای در بارگذاری محوری شبه استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22075/jme.2022.27334.2287

پریا عباسی؛ حسین تقی پور؛ محمد دامغانی نوری