اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی

نویسندگان

چکیده

  چکیده   یکی از روش‌های مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی، استفاده از مهاربندهای فولادی است. اگرچه استفاده از این روش از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است اما مطالعات اندکی درباره نحوه اندرکنش قاب بتنی و مهاربند فولادی انجام شده است و توصیه مشخصی درباره چگونگی استفاده از آن، برای دستیابی به بازدهی مطلوب وجود ندارد. در این مقاله با تکیه بر جنبه‌های عملی روش استفاده از مهاربند فولادی در مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی، محدوده کارایی انواع مهاربندها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مهاربندهای فولادی در قاب‌های بتنی دارای ارتفاع متوسط و دهانه‌هایی با نسبت دهانه به ارتفاع بزرگتر از 5/1، بهترین بازدهی را دارد و می‌تواند ظرفیت نیروی جانبی اعمالی به سازه را تا سه برابر افزایش دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مهاربندهای ضربدری و هشتی به‌ترتیب بهترین فرم‌های مهاربندی برای افزایش سختی جانبی قاب‌های بتن‌آرمه می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Geometry of Steal Bracing on Strengthening of Reinforced Concrete Frames

چکیده [English]

  A bstract   Strengthening reinforced concrete framed structures with steel bracings is now a common versatile method in construction industry. Although the method is fairly known to practitioners, but research activities are ste e l in the primary stages. In this paper, the behavior of reinforced concrete frames strengthened with several types of ste e l bracings is investigated. The results indicate that upgrading is most efficient when the span to depth ratio of the original frames is greater than 1.5. Therefore the lateral resistance increases up to three times. It is also found out that the chevron and cross bracings are most effective in upgrading the lateral stiffness of the reinforced concrete moment frames.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reinforced Concrete Frames
  • Steel Bracing
  • Rehabilitation
  • Lateral Deflection
  • Shear