بررسی دینامیک لایه بخار بر روی کره های داغ شناور در آب

نویسنده

چکیده

    چکیده   در تحقیق حاضر مکانیزم رشد و محوشدن لایه های بخار تشکیل شده بر روی کره های داغ ضمن اندرکنش آن ها با آب که در موارد زیادی در صنایع مشاهده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی ریاضی مسئله با استفاده از مکانیک محیط های پیوسته ضمن در نظر گرفتن اثرات غیر تعادلی بر روی سطح بین فازی مایع - بخار انجام شده است. تغییرات ضخامت لایه بخار، دمای سطح بین فازی مایع-بخار و همچنین فشار درون لایه بخاربر حسب زمان تعیین شده اند و در نهایت نتایج حاصل از حل عددی مدل پیشنهادی با داده های آزمایشی مقایسه شده و تطابق نتایج حاصل از حل عددی و داده های آزمایشی نشان از دقت مدل پیشنهادی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics of Vapor Film Formed on Surface of Hot Spheres Immersed in Water

چکیده [English]

  Abstract   In this paper mechanism of growth and collapse of vapor films formed on the surface of hot spheres during interaction with water is investigated. Mathematical modeling of problem is done by taking into account nonequilibrium effects on interface surface of liquid and vapor. Variation of radius of vapor film, liquid-vapor interface temperature and vapor pressure inside film are obtained. results of numerical solution is compared with experimental data and consistency between numerical and experimental results approves the suggested model..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vapor film
  • Film boiling
  • Interface Surface of Vapor and Liquid
  • Heat transfer