بهینه سازی پانل ساندویچی هسته منشوری براساس الگوریتم گروه ذرات

نویسندگان

چکیده

پانل‏های ساندویچی به دلیل ساختار منحصر به فرد خود، دارای ویژگی‏های خاصی هستند، که مهم‏ترین ویژگی آن‏ها نسبت استحکام به وزن بالا می‏باشد. متغیرهایی که برای طراحی پانل‏های ساندویچی تعریف شده‏اند، باید به نحوی تعیین شوند، که در عین فراهم آوردن استحکام لازم، کمترین وزن را نیز داشته باشند. به همین دلیل استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در طراحی این پانل ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بهینه سازی گروه ذارت (PSO) یک روش تصادفی الهام گرفته از طبیعت می‏باشد که برای حل مسائل ترکیبی و چند منظوره در مهندسی به کار می رود. در این مقاله کاربرد این روش در بهینه سازی وزن پانل ساندویچی با هسته منشوری با رعایت قیدهای تسلیم و کمانش بیان شده است. از آنجایی که الگوریتم PSO نیاز به مشتق گیری و حدس اولیه خاص ندارد و نیز یک فرایند اتفاقی است، قادر است فضای حل وسیعی را با احتمالی مناسب جستجو کند. مقایسه نتایج نشان داد که الگوریتم PSO به جواب های بهتری رسیده که در تکرارهای کمتری به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPTIMIZATION OF PRISMATIC CORE SANDWICH PANEL BASED ON PARTICLE SWARM ALGORITHM

نویسندگان [English]

  • Hemmatian
  • Fereidoon
  • Rajabpour
چکیده [English]

High strength to weight ratio is significant specific of sandwich panels due to trait particular of special structure of them. The variables that defined for design of sandwich panels should be determined with procedure that it has lowest weight with appropriate strength. Due to this reason, utilization of optimization algorithms to design of these panels has a particular importance. Particle swarm optimization (PSO) algorithm is a random method that is adopted from nature for solving couple and multi objective problems in engineering. In this paper the application of this method in weight optimization of prismatic core sandwich panels based on yield and buckling criteria is proposed. Because of the PSO algorithm, doesn't need the derivative and special preliminary guess and also is a random procedure, this algorithm is able to search the extended solving space with appropriate probability. Comparison of results represented that PSO algorithm in few iterates can achieve to better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prismatic core sandwich panel
  • Lowest weight
  • Yielding criteria
  • Buckling criteria
  • Particle swarm optimization