تحلیل و پیش بینی وابسته به زمان نتایج آزمایشگاهی داده‏های حاصل از سیم داغ با کمک شبکه عصبی دینامیکی

نویسندگان

چکیده

یکی از ابزار قدرتمند در پیش بینی رفتار و پاسخ‏های سیستم در حوزه مهندسی شبکه عصبی می‏باشد. در کار حاضر با استفاده از یک شبکه عصبی وابسته به زمان داده‏های موجود حاصل از کار آزمایشگاهی برای مطالعه پارامترهای توربولانس مورد پردازش قرار گرفته است. مدل شبکه عصبی مدل پیش خور می‏باشد و برای تابع آموزش از الگوریتم لونبرگ- مارکوارادت استفاده شده است. داده‏های حاصل از پراب دوبعدی و یک بعدی سیم داغ که به صورت ولتاژ می‏باشد با انطباق آن‏ها به مقادیر سرعت توسط منحنی کالیبراسیون و تبدیل به بردار سرعت، به عنوان داده‏های ورودی برای آموزش شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته‏اند. شبکه در دو حالت یک بعدی و دوبعدی آموزش داده شده و نتایج برای حالات دیگر با داده‏های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است که نتایج شبکه عصبی انطباق مناسبی با نتایج داده‏های دقیق ارائه می‏کند و همچنین مدلی برای میان یابی و پیش بینی حالات میانی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREDICTION AND ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESULTS OF HOT WIRE ANEMOMETRY BY USING OF NEURAL NETWORK

نویسندگان [English]

  • Dehghan Manshadi
  • Shamsaddini
  • Saeidinezhad
چکیده [English]

Neural network is a powerfull tool to predict the behavior and response of systems in engineering area. In present work, the time dependent results of experimental investigations have processed with a neural network model. Neural network model was Feed-Forward and has used the Levenberg-Marquardt algorithm as training function. The results of one and two wire probe of hot wire anemometry in form instantaneous voltages with coincidence them with average velocity values and change to velocity vectors were used as input data for training of neural network. The network was training in one and two conditions and the results were compared with experimental data. The results showed that the network results are as good agreement with accurate results. Also, a model was defined for interpolating and predicting of middle situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Neural Network
  • turbulence
  • Hot Wire Anemometry
  • The Levenberg-Marquardt Algorithm