مدل‏سازی بهره‏ برداری از مخازن چندمنظوره به روش پویایی سیستم

نویسندگان

چکیده

مدیریت منابع آب نیازمند تصمیم‏ گیری آینده ‏نگر با رویکردی جامع است. علم پویایی سیستم، یک ابزار مدیریتی بر اساس این نگرش می ‏باشد. این علم قادر است شبیه‏ سازی سیستم ‏های پیچیده منابع آب را برای پشتیبانی تصمیم‏ گیری انجام دهد. به کمک این شبیه‏ سازی پیامدهای نامشخص تصمیم‏گیری‏ ها آشکار می‏ شود. هدف عمده این روش شبیه‏ سازی، تسریع و تسهیل یادگیری رفتار سیستم ‏ها در شرایط فعلی و آینده است. روش پویایی سیستم در واقع روش شبیه ‏سازی شیءگرا و بر پایه بازخورد است که می‏ تواند علاوه بر تشریح سیستم ‏های پیچیده بر اساس واقعیت، امکان دخالت کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی را در طول فرآیند مدل‏ سازی فراهم نماید. افزایش سرعت در توسعه مدل، قابلیت توسعه گروهی مدل، ارتباط موثر با نتایج و افزایش اعتماد به مدل در اثر مشارکت کاربر از مهمترین قابلیت‏ های این روش شبیه‏ سازی می‏ باشد. سادگی ایجاد تغییر در مدل و قابلیت انجام آنالیز حساسیت، این روش را از دیگر روش‏ های تحلیل مدل‏ سازی جذاب‏ تر نموده است. در این تحقیق مدلی از سد دامغان واقع در استان سمنان به روش پویایی سیستم توسعه داده شده است. هدف از این مدل‏ سازی تعیین تاثیر سیاست‏ های مختلف بهره‏ برداری بر رفتار مخزن و میزان تامین نیازهای پایین‏ دست در افق آینده (سال 1410) می ‏باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که با اجرای سیاست‏ های مناسب نه تنها می‏ توان نیازهای مورد نظر را در حالت موجود در حد قابل قبولی تامین نمود، بلکه می‏ توان توسعه نیازها را نیز در نظر گرفت. همچنین تعیین ارتفاع بهینه سد به صورتی که بتواند نیازهای مختلف را در حد قابل قبول تامین نماید، مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SYSTEM DYNAMIC MODELING OF MULTIPURPOSE RESERVOIR OPERATION TO ESTIMATE THE OPTIMAL HEIGHT OF THE DAM

نویسندگان [English]

  • Sheikh Khozani
  • Hosseiny
  • Rahimian
چکیده [English]

Water resources developments and the future planning need the management tools which would be capable to simulate the complicated systems in order to support decisions making. The main objective of this method of simulation is its simplicity and rapid learning of system behavior in present and future. System dynamics is a feedback –based object- oriented simulation approach which represents complex dynamic systems in a realistic way and also allows the involvement of users in model development. By this way, the confidence in modeling process increases. In this study, a dynamic model of Damghan dam (located in Semnan province) has been developed. The aim of this study is to determine the effect of different operation policies on the behavior of reservoir in supplying downstream demands until 2030. For this purpose, eight scenarios proposed. Among them, three scenarios give the best results in supplying the downstream demands. It is revealed that the application of suitable policies can provide the present demands and also the future developments. In this study, the dam height is optimized considering the suitable supply for downstream demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Operation
  • System Dynamic Multipurpose Reservoirs