دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، تیر 1389 
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی‏ های انعطاف ‏پذیر راه‏ ها

صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1559

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ حسین نادرپور؛ فاضل فصیحی


تعیین ضریب رفتار در سیستم‏ های دوگانه با اتصال صفحات کناری

صفحه 67-82

10.22075/jme.2017.1561

جواد واثقی امیری؛ جواد واثقی امیری؛ مرتضی نقی پور؛ زهره رحمانی