برآورد مقاومت نهایی سکوهای ثابت فولادی با استفاده از تحلیل بارافزون استاتیکی و دینامیکی تحت بارگذاری امواج

نویسندگان

چکیده

استفاده از روش بارافزون در تعیین ظرفیت نهایی سکوهای دریایی با فرض اینکه بیشینه بار وارد شده برابر با حداکثر بار طراحی امواج باشد، به طور وسیعی در ارزیابی سازه‏ ها مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی‏ که بارگذاری امواج ماهیت تناوبی دارد، نیاز است تا رابطه ‏ای منطقی بین نحوه بارگذاری در مدل با آنچه در عمل اتفاق می‏ افتد، وجود داشته باشد. در صورتیکه این بار به صورت استاتیکی به سازه اعمال شود، اثرات ناشی از بار متناوب و پاسخ دینامیکی سازه ممکن است از نتایج حذف شود. از دیگر پارامترهایی که در تعیین ظرفیت نهایی سکوها موثر است می‏ توان به آرایش سازه‏ ای سکو و شرایط تکیه ‏گاهی آن اشاره نمود. در این تحقیق سعی شده است تا الگوی مناسبی در قالب تحلیل بارافزون دینامیکی بر مبنای بارگذاری شرایط طوفانی دریا برای سکوهای ثابت فلزی ارائه گردد تا با بهره‏ گیری از آن، مقاومت نهایی یک سکوی نمونه با دو نوع آرایش مهاربندی و نیز در نظر گرفتن شرایط تکیه‏ گاهی مختلف (گیردار، مفصلی و اندرکنش خاک-شمع-سازه) ارزیابی شود که نتایج نشانگر آن است که ظرفیت دینامیکی سکوی بررسی شده کوچکتر از ظرفیت استاتیکی بوده و به عبارت دیگر تعیین ظرفیت استاتیکی همواره در جهت اطمینان نمی ‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ULTIMATE CAPACITY OF FIXED OFFSHORE PLATFORMS BY STATIC AND DYNAMIC PUSHOVER ANALYSES UNDER ENVIRONMENTAL LOADS

نویسندگان [English]

  • Shayanfar
  • Khanzadi
  • Memarpour
  • Kimiaei
چکیده [English]

Quasi static push-over analysis is widely utilized to evaluate nonlinear behavior and ultimate capacity of offshore platforms against environmental wave loading. In reality the forces imparted by the waves traversing the structure, are dynamic loads. If these lateral dynamic loads are to be used in push over analysis, they can provide a more precise estimation of the maximum load that can be resisted by the structure compared to the value derived using quasi static approach. Other parameters that have effect on determination of the ultimate capacity of platforms are the platform structural configuration and its supporting conditions. In this paper, a comprehensive technique within a dynamic push-over analysis for jacket offshore platforms is provided. In the analyses performed herein, the ultimate capacity of a sample platform with two bracing configuration, and with different supporting conditions has been evaluated by using static and dynamic push-over analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore Platform
  • Ultimate Capacity
  • Push-over Analysis
  • Pile-soil-structure Interaction
  • Environmental Wave Loading