تعیین ضریب رفتار در سیستم‏ های دوگانه با اتصال صفحات کناری

نویسندگان

چکیده

پس از وقوع زلزله نورثریج آمریکا (1994) و کوبه ژاپن (1995) و آسیب اتصالات خمشی، اتصال با ورق کناری (side plate) پیشنهاد گردید. این اتصال باعث دور شدن مفصل پلاستیک از محل اتصال می‌شود و مقاومت و شکل‌پذیری کافی برای پلاستیک شدن مقطع تیر را دارا می‌‌باشد. این سازه باید توانایی تغییر شکل‌های حاصل از نیروهای جانبی را داشته باشد که این توانایی تحت پارامتری به عنوان شکل‌پذیری تأمین می‌شود. جهت دخالت دادن شکل‌پذیری در طراحی سازه‌ها و استفاده از تمامی ظرفیت سازه، از مفهوم ضریب رفتار در تحلیل خطی استفاده می‌شود. برای بررسی شکل‌پذیری و ضریب رفتار نیاز به آنالیزهای غیرخطی می‌باشد. بدین منظور نمونه‌هایی از سیستم قاب دوگانه با مهاربند هم مرکز دارای اتصال صفحات کناری با تغییر نوع اتصال تیر به ستون، نوع مهاربند، تعداد مهاربند و نوع الگوی بارگذاری در سه تراز ارتفاعی 4، 8 و 12 طبقه توسط نرم‌افزار PERFORM-3D به صورت استاتیکی غیرخطی تحلیل شده است. سپس به وسیله روش یوآنگ، ضریب رفتار، شکل‌پذیری، ضریب کاهش در اثر شکل‌پذیری و ضریب اضافه مقاومت مدل ها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. مطابق این تحقیق، اتصال با صفحات کناری با دور کردن مفصل از بر ستون باعث افزایش ضریب رفتار می‌گردد. افزایش تعداد مهاربند نیز باعث افزایش ضریب رفتار می‌گردد. با بررسی‌های انجام شده بر روی سه نوع مهاربند شورون، قطری و ضربدری مشاهده گردید که مهاربند قطری دارای بیشترین و مهاربند شورون دارای کمترین مقدار ضریب رفتار می‏باشد. با مقایسه الگوهای بارگذاری مثلثی، مستطیلی و مودال نیز مشاهده گردید که در هر سه تراز ارتفاعی، الگوی بار مستطیلی بیشترین مقدار و الگوی بار مثلثی کمترین مقدار ضریب رفتار را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR FACTOR IN DUAL SYSTEMS WITH SIDE PLATE CONNECTION

نویسندگان [English]

  • Vaseghi Amiri
  • Vaseghi Amiri
  • Naghipour
  • Rahmani
چکیده [English]

After the 1994 Northridge and 1995 Kobe earthquakes and the extensive damage in moment resisting connections side plate connection was introduced. This connection is able to hold plastic hinge far from the beam-column connection and has sufficient strength and ductility so plastic hinges can form in beams. The structure is expected to withstand large deformations resulting from lateral loads, this property of structures is defined as ductility. In order to include ductility in structure analysis and also to use entire capacity of the structure, the conception of R-factor is used in linear analysis. To evaluate the ductility and R-factor of a structure, use of nonlinear analysis is inevitable. In the present study models of dual systems with side plate connections, various types of bracing, different braced spans and lateral load distribution patterns has been nonlinearly analyzed using PERFORM-3D at different heights (4, 8 and 12 stories). Then using Uang method ductility, extra resistance and behavior factor of the models were obtained and compared. On the basis of this study, the side plate connection increases R-factor and as the number of bracing increases, R-factor increases as well. Studying chevron, diagonal and X bracing indicates that R-factor is the greatest for diagonal bracing and smallest for chevron bracing. Comparison of uniform, triangular and modal lateral loading patterns indicates that R-factor reaches its highest value for triangular lateral load distribution and the lowest value is obtained through triangular loading pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Side plate Connection
  • ductility
  • Response Modification Factor
  • Brace
  • Inelastic Static Analysis