مدل‏ سازی تخریب پیش رونده صفحات کامپوزیتی شیشه - اپوکسی تحت بار کششی استاتیکی در دمای پایین

نویسندگان

چکیده

به دلیل کاربرد وسیع کامپوزیت‏ ها در دماهای پایین، رفتار مکانیکی کامپوزیت ‏های پلیمری با الیاف شیشه در این دما می ‏بایستی به خوبی شناخته شود. بررسی آزمایشگاهی و یا عددی صفحات شبه همسان‏گرد که می‏ تواند دارای اثر تمرکز تنش نیز باشد تاکنون کمتر مورد توجه واقع گردیده است. در این تحقیق مدلی جهت پیش بینی تخریب پیش رونده صفحات شبه همسان‏گرد در دمای اتاق و °C 60- ارائه شده است. در این مدل از معیار تخریب Hashin که دقت روش‏ های درجه دوم و قابلیت تشخیص شکل مود شکست روش تنش حداکثر را بصورت همزمان داراست استفاده شده است. نوع لایه چینی صفحه شبه همسان‏گرد با اثر تمرکز تنش انتخاب شده است. با کمک مجموعه آزمایشات انجام شده توسط نویسندگان این تحقیق، خواص اولیه لایه تک جهته در دمای °C 60- اندازه‏ گیری و به عنوان ورودی به مدل داده شده است. بارگذاری استاتیکی به تدریج اعمال شده و در هر مرحله میدان تنش (شامل تنش‏ های مکانیکی و حرارتی) در نقاط انتگرالی المان‏ ها محاسبه و معیارهای تخریب جهت تشخیص احتمالی تخریب لایه در المان‏ ها اعمال می‏ گردد. خواص مکانیکی لایه‏ های تخریب شده با توجه به شکل مد تخریب و با استفاده از قوانین کاهش خواص مکانیکی تغییر داده می‏ شود. در صورت وجود تخریب، از روش بهبود یافته نیوتن رافسون جهت دستیابی به همگرایی استفاده می ‏گردد. افزایش بار تا رسیدن به تخریب کامل صفحه ادامه پیدا می‏ نماید. نتایج مدل ارائه شده ضمن نشان دادن اثر دمای پایین روی استحکام صفحات کامپوزیتی شبه همسان‏گرد، با مقادیر آزمایشگاهی نیز مطابقت خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROGRESSIVE DAMAGE ANALYSIS OF GLASS-EPOXY LAMINATED COMPOSITES UNDER STATIC TENSILE LOADING AT LOW TEMPERATURE

نویسندگان [English]

  • Torabizadeh
  • Shokrieh
  • Fereidoon
چکیده [English]

Because of wide applications of composites at low temperatures, mechanical properties of glass fiber-reinforced epoxy have to be assessed at low temperatures. Experimental or analytical investigation on the tensile failure behavior of glass/epoxy laminated composite with/or without stress concentration subjected to thermo-mechanical static loadings at low temperatures has not been done yet. In the present work, a finite element model was developed to perform the progressive failure analysis of quasi isotropic composite plates at room temperature and -60°C. In this model Hashin failure criteria was used to detect possible failures. Quasi-isotropic laminates with stress concentration was selected. Full characterization of UD composite at -60°C was performed by a set of experimental tests. These results were used as input data for finite element model. The load is increased step by step. For each given load, the stresses (mechanical and thermal) are evaluated and the appropriate failure criterion is applied to inspect for possible failure. For the failed element, material properties are modified according to the failure mode using a non-zero stiffness degradation factor. Then, the modified Newton–Raphson iteration is carried out until convergence is reached. This analysis is repeated for each load increment until the final failure occurs and the ultimate strength is determined. The present method yields results in a reasonable agreement with the experimental data at room temperature and -60 ºC. The effect of low temperature on the failure mechanism of the plates was also determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive Damage
  • Polymeric Composite
  • Low Temperature
  • Tensile Loading
  • Finite element analysis