بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

نویسندگان

چکیده

تست مودال کلاسیک سازه‏ هایی نظیر پل ‏ها، برج ‏ها و ساختمان‏ ها، با مشکلاتی نظیر دشوار بودن تحریک و وجود نویز در اندازه گیری مواجه است. از این رو محققان سعی در ارائه روش‏ های جدیدی نموده‏ اند که در آن‏ها تحریک، به کمک نیروهای طبیعی صورت گرفته و خصوصیات دینامیکی سازه صرفا با اندازه ‏گیری پاسخ بدست می ‏آید. در این مقاله، به بررسی عددی و تجربی یکی از این روش ‏ها به نام تجزیه فرکانسی پرداخته شده است. در بررسی عددی، از مدل یک ساختمان 6 طبقه استفاده شده است. بدین منظور ابتدا ساختمان به روش المان محدود مدل شده و پارامترهای مودال دقیق آن محاسبه شده است. سپس ساختمان در یک آزمایش شبیه سازی شده تحت تحریک اتفاقی قرار گرفته و با بکارگیری روش تجزیه فرکانسی بر روی پاسخ‏ ها، پارامترهای مودال آن محاسبه شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حل دقیق اختلافات اندکی را نشان می‏ دهند، بعلاوه اثرات محل و نوع تحریک و همچنین اثر میزان نویز در نتایج، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور بررسی تجربی روش مذکور، یک تیر دو سر گیر دار تحت تست مودال کلاسیک و تست ارتعاش محیطی قرار گرفته است. با اجرای روش تجزیه فرکانسی بر روی نتایج تست ارتعاش محیطی، پارامترهای مودال بدست آمده‏ اند. مقایسه این نتایج با آنچه از تست مودال کلاسیک بدست آمده است، نشانگر دقت مناسب روش تجزیه فرکانسی در تقریب پارامترهای مودال سازه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL CONSIDERATION OF FREQUENCY DOMAIN DECOMPOSITION METHOD FOR MODAL PARAMETERS IDENTIFICATION OF STRUCTURE

نویسندگان [English]

  • Khatibi
  • Ashory
  • Albooyeh
چکیده [English]

Classical modal testing of large structures such as bridges, towers and building is encountered with some problems such as exciting the structure and noisy environment. Therefore, researchers have proposed some new methods for identification of dynamic properties by measuring only the responses of structure. In this paper, one of the well-known methods entitled Frequency Domain Decomposition (FDD) is considered numerically and experimentally. The finite element method was used to conduct a model of a six stories building. The model was excited by random forces in a simulated test and modal parameters of the building were estimated. Also, the sensitivity of the results to the location and the type of excitation and measurement noise has been evaluated. To consider the FDD method experimentally, a clamped-clamped beam has been used. The classical and operational modal tests have been conducted on the beam and the modal parameters were estimated. The results of numerical and experimental studies show the effectiveness and accuracy of the FDD method in identification of modal parameters of structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Modal Analysis
  • Frequency Domain Decomposition Method
  • Modal Parameters
  • finite element method